Nyheter och press

Högteknologisk forskning ger bättre förståelse för svåra sjukdomar

2010-09-01

Exempel på aggregering av proteinet alfa-synuklein inblandat i demenssjukdomar, avbildat med atomkraftsmikroskopi.

Samarbete med bioteknik- och läkemedelsindustrin hjälper forskare vid Uppsala universitet att bättre förstå och bidra till lindring av neurologiska sjukdomar. Fokus just nu ligger framförallt på Alzheimers sjukdom och kronisk smärta.

Forskningen vid Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics handlar om neurologiska sjukdomar och en stor del av forskningen rör Alzheimers sjukdom. Sjukdomen har forskats på länge och man vet att det är proteiner som klumpar ihop sig som medverkar i nedbrytningsprocessen av nervceller. Nu vill forskarna ta reda på varför proteinerna klumpar sig och hitta markörer som signalerar att processen har startat.

– Det är avancerad grundforskning med hjälp av bland annat nanoteknologi som är intressant för medverkande företag. Det gör det möjligt för dem att utveckla metoder för tidig diagnostik och träffsäkrare läkemedel, säger Fredrik Nikolajeff som är forskare vid Ångströmlaboratoriet och föreståndare för centret.

Centrets forskare utvecklar nya typer av känsliga analysmetoder som utnyttjas för att närmare studera proteinerna. Tack vare samarbetet med Akademiska sjukhuset får forskarna också tillgång till provmaterial från patienter.

– Eftersom vi kan para ihop teknisk utveckling med den kliniska verksamheten får vi möjlighet att snabbare verifiera alternativt förkasta olika hypoteser, berättar Fredrik Nikolajeff.

Forskarna försöker också förstå mekanismerna med kronisk smärta som är en komplex och hittills relativt outforskad sjukdom. En patient kan ha kronisk smärta trots att en skada verkar läkt. En möjlig förklaring är att hjärnan har ställt in sig på att signalera smärta.

– Än har vi inte hittat några tydliga mönster av proteinförändringar, så vi har inte så mycket att gå på. Men tack vare samarbetet med Smärtkliniken vid Akademiska sjukhuset har vi byggt upp en biobank som screenas med våra nya metoder och förhoppningen är att finna kandidater för biomarkörer inom en snar framtid, säger Fredrik Nikolajeff.

Läs mer:

Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics