Nyheter och press

Snabbare väg till nya läkemedel

2010-09-01

Med hjälp av mikrovågor kan det gå snabbare att på konstgjord väg ta fram en läkemedelsmolekyl. Den teknik som professor Mats Larhed vid institutionen för läkemedelskemi tagit fram används just nu i grundforskning kring läkemedel mot HIV, tuberkulos och Alzheimers sjukdom.

Ett viktigt led i den process som leder fram till ett nytt läkemedel är när en läkemedelsmolekyl ska tas fram på konstgjord väg – syntetiseras. Här behöver forskarna metoder som effektivt kan syntetisera stora mängder molekyler för att hitta de relativt få som blir färdiga läkemedel.

– Traditionella syntesmetoder innebär hårt arbete, men våra metoder gör att det går fortare och lättare ta fram molekyler som är intressanta för fortsatt utveckling. På det här sättet kan man testa nya idéer utan att riskera slöseri med tid, säger Mats Larhed.

Larheds forskargrupp använder en särskild mikrovågsreaktor som ger en jämn uppvärmning och där det går att övervaka temperaturen i reaktionen noggrant. Uppvärmningen – och därmed reaktionen – går betydligt snabbare jämfört med konventionell uppvärmning.

Läs mer:

Läkemedelsforskning