Nyheter och press

Smart användning av avfall för miljövänlig kemi

2010-09-01

Restprodukter från jordbruks- och skogsrestprodukter kan innehålla värdefulla kemiska föreningar som inte utnyttjas. Detta vill forskaren Charlotta Turner och hennes kolleger ändra på. I ett forskningsprojekt ska de undersöka hur man kan nyttja restprodukter på ett effektivt och miljövänligt sätt.

I restprodukter finns ämnen med betydelse för hälso-, livsmedel- och kosmetikabranschen och tanken är att dessa ska kunna utvinnas ur avfallet. Utvunna hälsofrämjande substanser kommer till exempel att kunna användas vid utveckling av nya funktionella livsmedel och några av dem kommer att testas i forskning inom diabetes och neurodegenerativa sjukdomar.

Forskningsprojektet är mångvetenskapligt. I gruppen ingår forskare från Uppsala universitet, Lund och SLU; kemister med olika specialiteter, tekniker och miljöekonomer.

De metoder som används möjliggör snabba, automatiserade processer där enzymer kan återanvändas, organiska lösningsmedel kan undvikas och energiåtgången är liten. Forskarna gör också analyser av företagsekonomisk lönsamhet med fokus på samhällsekonomiska miljöhållbara lösningar.

- Vi tar ett helhetsgrepp i projektet, från kemi till hållbar lönsamhet, säger Charlotta Turner vid institutionen för fysikalisk och analytisk kemi. Eftersom vi genomför både omfattande livscykelanalyser, samhällsekonomiska analyser och lönsamhetsanalyser, kommer vi också att kunna avgöra vilka tillämpningar och processer som verkligen leder till en utveckling mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer: