Nyheter och press

Frön från Moringaträdet kan rena vatten

2010-09-01

Rent vatten är livsviktigt för människan och behovet av alternativa, billiga reningsmetoder är stort i många länder. I samarbete med University of Botswana har forskare från Uppsala universitet kunnat visa hur extrakt från fröna på trädet Moringa oleifera kan rena vatten.

- Det känns positivt att se att enkla samspel mellan molekyler kan lösa praktiska problem. Förståelsen av denna process kan leda till vidare utveckling inom vattenrening med naturligt förekommande och miljövänliga material, säger Adrian Rennie, professor i neutronspridning vid Uppsala universitet.

Ett vanligt första steg i vattenreningsprocessen är att avlägsna föroreningar i form av partiklar. För detta används ofta aluminium eller järnsalter. Speciellt aluminium har allvarliga sidoeffekter hos människan. I Afrika utnyttjas alternativa reningsprocesser där naturliga extrakt från trädet Moringa oleiferas frön används.

I en ny studie visas hur mycket små mängder protein ifrån trädets frön binder starkt till ytor, en egenskap som resulterar i att föroreningspartiklar klumpar ihop sig och kan avlägsnas från vattnet. Vid Spridningscentrum och institutionen för fysik och astronomi vid Ångströmlaboratoriet finns stor kunskap om tekniken neutron reflektion som gör det möjligt att se struktur och komposition av material bundna mellan vätska och fasta ytor på nanometerskala (miljondels millimeter).

Forskningsprojektet omkring Moringaträdets vattenrenande egenskaper uppkom ur ett samarbete med University of Botswana som sedan länge arbetar med naturligt förekommande material.

Läs mer:

Materialfysik