Nyheter och press

Databas om konflikter kan bidra till fred

2010-09-01

I Uppsala samlas uppgifter om alla världens krig, konflikter och fredsprocesser in. All information läggs in i en konfliktdatabas som forskare, studenter, journalister och andra intresserade världen över har tillgång till. Förhoppningen är att databasen ska bidra till att skapa mer fred i världen.

På institutionen för freds- och konfliktlösning inventeras sedan dryga tjugo år tillbaka alla världens krig och konflikter, ett arbete som numera sysselsätter ett tiotal personer. De håller bland annat koll på vem som krigar mot vem, hur stora trupperna är, hur många som dör och vilka fredsförhandlingar som pågår. All information läggs in i en konfliktdatabas som forskare, studenter, journalister och andra intresserade världen över har tillgång till.

Medarbetarna på Konfliktdataprogrammet går metodiskt igenom allt som skrivs om väpnade konflikter runt om i världen. Det är nyhetsinslag och tidningsartiklar och rapporter från organisationer som FN, Human Right Watch och Amnesty. Varje år handlar det om cirka 100 000 artiklar med olika uppgifter som ska bearbetas, systematiseras och kodas. Dessutom sammanfattar medarbetarna uppgifterna i så kallade konfliktbeskrivningar som uppdateras varje år.

En stor del av den krigsrapportering som sker är skev åt något håll. Att hitta neutral information som ger en balanserad bild kan vara svårt. Det är den luckan som Konfliktdatabasen har som ambition att fylla.

– Databasen är helt unik i sin genre och den har gjort oss världskända. Vi redovisar systematiskt hur konflikterna och deras konsekvenser ser ut, utan att värdera dem, berättar projektledaren Stina Högbladh.

Uppgifterna som förs in i databasen gör det möjligt för intresserade människor att följa utvecklingen av enskilda konflikter, dag för dag. Hittills finns det ungefär 500 konflikter inlagda. För forskare som är intresserade av världens konflikter, och fredsprocesser är informationen ovärderlig.

– Förhoppningsvis kan vi bidra till att göra världen fredligare. Det finns till exempel forskare som utifrån våra uppgifter analyserar varför vissa fredsavtal håller och andra inte, säger Stina Högbladh.

Läs mer:

Konfliktdataprogrammet

Konfliktdatabasen som Iphone-applikation