Nyheter och press

Känsligt instrument kan avslöja biologisk krigföring

2010-09-01

Enskilda bakterier och virus synliggörs med hjälp av molekylära verktyg som känner igen nyckelmolekyler från dem och som sedan skapar gigantiska molekyler som registreras i instrumentet.

En forskargrupp vid Uppsala universitet har varit med och utvecklat ett system för snabb och känslig detektion - spårning - av farliga sporer och bakterier i luft. Ett första test i fält visade mycket lovande resultat.

Nyligen utfördes en demonstration i Uppsala för att testa ett nytt system för övervakning av luftburna patogener. Med vid demonstrationen var observatörer från Försvarets Materielverk (FMV), som beställt utvecklingen av prototypsystemet. Under demonstrationen lyckades man på en timma påvisa bakteriesporer och bakterier i mycket låga halter i luftprover som samlats i fält.

Projektet har letts av Mats Nilsson, professor i molekylär diagnostik vid institutionen för genetik och patologi:

- Detta är ett stort genombrott för en teknologi som vi har utvecklat under lång tid och som möjliggör känslig detektion av bakterier och sporer genom analys av enskilda molekyler från dem, berättar Mats Nilsson.

Utvecklingen av detektionssystemet har skett i samarbete mellan Uppsala universitet, FOI i Umeå, och det Uppsalabaserade företaget Q-linea AB.

Jonas Jarvius, VD för Q-linea AB, berättar om utmaningen att leva upp till de krav som beställarna hade på detektionsinstrumentet:

- Instrumentet måste vara mobilt, relativt litet och både snabbare och känsligare än det instrument som tidigare använts för denna analys.

Detektionssystemet ska nu vidareutvecklas inom ramen av ett europeiskt projekt för säkerhetsforskning lett av det norska försvarsforskningsinstitutet FFI samt ett försvarsindustriellt projekt där Q-linea AB deltar som underleverantör.

Läs mer:

Molekylära verktyg