Nyheter och press

Magnetkamera avslöjar sjukdomar i hjärnan

2010-09-01

Bilden till höger: MR-bild med ny teknik med fysiologisk information som visar att det finns högt blodflöde i tumörens periferi, vilket starkt stödjer misstanken om elakartad tumör.

Hjärnans anatomi, morfologi och funktion kan porträtteras detaljerat med hjälp av magnetkamera, så kallad MR-kamera. Bilderna kan på ett tidigt stadium avslöja sjukdomar som demens, cancer, akut stroke och epilepsi.

– MR-teknikens roll blir viktigare i takt med att det kommer behandlingsmöjligheter till allt fler sjukdomar i hjärnan. Ju tidigare vi hittar sjukliga förändringar med MR-kameran, desto större möjlighet har vi att sätta in rätt behandling i tid, säger Elna-Marie Larsson, professor i neuroradiologi vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset.

Hon använder MR-kameran för att studera hjärnans sjukdomar kliniskt på patienter och inom forskningen. MR-kamerans bilder visar inte bara morfologi utan även blodflöden och vattenmolekylers rörelser. Om ett visst område har högre eller lägre signalintensitet jämfört med omgivningen så kan det avslöja en sjuklig process. Tekniken heter magnetresonanstomografi och för att ta några exempel är signalen på blodflödesbilder stark vid en elakartad hjärntumör som kräver konstant blod- och näringstillförsel, medan den är svag i områden av hjärnan som tappat volym vid exempelvis demenssjukdom eller vissa psykiatriska sjukdomar.

En viktig metod på frammarsch är så kallad funktionell MR-teknik, fMRi. Då används MR-kameran för att ta bilder av hjärnans funktioner, exempelvis i de områden av hjärnbarken som ligger nära tumörer. Inom demensforskningen används fMRi vid så kallade minnestest i MR-kameran.

– Det som är så stimulerande med klinisk patientnära forskning är att det händer nya saker hela tiden, både kliniskt och inom forskningen, som gör att vi kan utveckla bildtekniken. I slutänden vinner patienterna på en bildteknik i framkant, eftersom vi blir bättre på att diagnostisera och behandla, säger Elna-Marie Larsson.

Läs mer:

Radiologisk forskning

Vid enheten för radiologi vid institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi bedrivs forskning inom området diagnostik och intervention med radiologiska metoder.