Nyheter och press

Behandlingsprogram mot traumatisk stress

2010-09-01

Ett sjukdomsbesked kan vara svårt att hantera, särskilt om det gäller cancer eller andra livshotande sjukdomar. Många mår dåligt efter ett sådant besked – men forskning visar att det går att förhindra och minska psykosocial ohälsa hos patienter och anhöriga.

Forskarna inom nystartade forskningsprojektet U-CARE jobbar för att föra ut denna kunskap, bland annat genom behandlingsprogram på Internet. Programmet drivs i samarbete mellan 30 forskare vid Uppsala universitet – inom vårdvetenskap, klinisk psykologi, medicin, nationalekonomi och hälsoekonomi. Tillsammans ska de hitta nya lösningar för att minska psykosocial ohälsa vid somatisk (kroppslig) sjukdom.

- Vi ska utveckla en internetplattform och behandlingsprogram som ska ges via plattformen och mäta effekterna inte bara i psykologiska termer utan också ekonomiska. Alla våra specifika kompetensområden behövs, säger Louise von Essen, professor och koordinator för U-CARE.

Själva basen är den forskning som bedrivs vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap sedan 20 år tillbaka, om psykosocial vård i samband med sjukdomar, särskilt cancer. Det har visat sig att en allvarlig kris i samband med svår sjukdom faktiskt kan leda till känslomässig utveckling.

Varje år drabbas cirka 300 barn av cancersjukdom. Det innebär att cirka 600 föräldrar per år får besked om att deras barn har cancer.  Ungefär en tredjedel av dem har svårigheter att hantera detta och drabbas av traumatisk stress. Den kan yttra sig som återkommande påträngande tankar och minnesbilder och olika fysiologiska stressymtom, som att bli spänd och irriterad.

- Det är normalt att reagera så, men för vissa kan sättet att hantera stressen förvärra situationen. Vi vill lära ut konkreta färdigheter som kan användas för att hantera traumatisk stress, berättar Martin Cernvall, doktorand och en av dem som arbetar inom programmet.

I Sverige finns sex barnonkologiska centra, och projektet sker i samarbete med fem av dem: i Uppsala, Göteborg, Lund, Linköping och Umeå. Genom dessa centra får föräldrarna information om behandlingsprogrammet och får själva höra av sig om de vill delta.

Fördelarna med att använda Internet är framför allt att programmet blir tillgängligt för fler.

- Barncancervården är väldigt specialiserad och finns på få ställen. Många bor långt bort från sjukhuset och då är det svårt att ha en kontinuerlig kontakt på ett ställe. Det här systemet är mer flexibelt, säger Martin Cernvall.

Läs mer:

Forskningsprogrammet U-CARE
U-CARE är en vårdforskningssatsning som sammanför klinisk psykologi, hälsoekonomi och systemvetenskap och som fått ett strategiskt anslag från regeringen. Målet är internetbaserade psykosociala behandlingsprogram för patienter och anhöriga. Kliniker och forskare inom vård, psykologi, onkologi och kardiologi samarbetar med forskare inom informatik och media samt nationalekonomi. De första behandlingsprogrammen beräknas vara klara våren 2011.