Nyheter och press

Snart får vi billigare och uthålligare elbilar

2010-09-01

Litium-luftbatteriet, finns det i fordon 2050?

Med elbilar kan växthuseffekten lättare bekämpas. Men fortfarande är nackdelarna med de miljövanliga elbilarna som redan finns många. Inom tio år tror forskare vid Uppsala universitet att problemen ska vara lösta.

Det är batterierna som är den svaga punkten i sökandet efter en elbil som fungerar.
– De är både för tunga och för dyra, berättar Kristina Edström som är professor i oorganisk kemi vid institutionen för materialkemi.

Ändå är hon övertygad om att det inom tio år ska finnas batterier som klarar av att möta industrins och konsumenternas förväntningar.

Hoppet står framförallt till uppladdningsbara litiumbatterier. Det är samma sorts batterier som används i mobiltelefoner, datorer och andra bärbara apparater.

– Problemet är att de material som används i mobiltelefonbatterier är för dyra för att använda i större skala. Det handlar om koboltbaserade material och kobolt är dyrt, säger Kristina Edström.
Därför gäller det att ta fram litiumbatterier med alternativa material. Ett alternativ som forskarna i Uppsala tittar på med lovande resultat är batterier där järn och kisel ingår.

– En annan viktig fråga som vi jobbar med är batteriets livslängd. Ett fordon ska ju hålla i tio år. Men för att ta fram ett hållbart batteri måste man först förstå batteriets åldringsprocess, berättar Kristina Edström.

Det handlar om grundläggande forskning där det gäller att på bästa sätt förstå hur batteriets livslängd kan studeras utan att behöva vänta i tio år på resultatet.

– Vi har ett nära samarbete med fordonsindustrin och där finns starka drivkrafter att ta fram bra elbilar, säger Kristina Edström.

Hon berättar att en del länder har satt upp ambitiösa mål för elbilar i drift och de eldar på med olika typer av skattesubventioner. Därför kan vi förvänta oss elbilar i stor skala i bland annat Frankrike, men också i Norge och Danmark kommer elbilar att bli en allt vanligare syn.

– Samtidigt ska vi ha klart för oss att en elbil inte har samma prestanda som en traditionell bil. Vi kommer att få ändra på vårt körbeteende, framförallt när det gäller att köra längre sträckor, avslutar Kristina Edström.

Läs mer: