Nytt sökrekord till kurser och program

19 april 2012

När VHS stängde webbanmälan till kurser och program vid midnatt natten till den 17 april hade Uppsala universitet fått rekordmånga ansökningar. Totalt sökte 62 198 personer till Uppsala universitet. Det är en ökning med 7,6 procent jämfört med förra året.

Här är programmen och kurserna som fått flest sökande vid Uppsala universitet:

PROGRAM

  • Juristprogrammet(6 320)
  • Ekonomprogrammet (5 219)
  • Läkarprogrammet (4 894)
  • Psykologprogrammet (3 970)
  • Sjuksköterskeprog (2 783)

KURSER

  • Företagsekonomi A (1 502)
  • Juridisk översiktskurs (923)
  • Psykologi A (867)
  • Statskunskap (587)

Totalt fick VHS in 357 893 anmälningar via webben till höstens utbildningar vid alla lärosäten. Det är nytt anmälningsrekord. Den tidigare rekordnoteringen från den 15 april 2011 var 346 230 anmälningar. Av alla 357 893 anmälningar kom 49 828 in det sista dygnet och 6 110 den sista timmen.

Juridik, medicin och ekonomi ligger i topp i landet när det gäller förstahandsvalet för dem som sökt en utbildning till hösten, enligt en sammanställning från VHS. Av de utbildningar som sökts i första hand finns flertalet vid landets stora lärosäten.

– Det är de stora lärosätena som dominerar, främst beroende på att det är där som många av de eftertraktade specialistutbildningarna finns, säger Andreas Sandberg, chef för produktionssamordningen vid VHS. Lärosäten på traditionella studieorter som Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg dominerar även när det gäller vilka av höstens 17 187 kurser och 3 335 program som fick flest sökande totalt.

Av de 10 mest sökta utbildningarna i landet som sökts i första hand finns Juristprogrammet och Ekonomie kandidatprogrammet i Uppsala på femte respektive åttonde plats.

Av de 10 mest sökta utbildningarna totalt i landet finns Juristprogrammet i Uppsala på andra plats. Ekonomie kandidatprogrammet och Läkarprogrammet i Uppsala hamnar på sjätte och sjunde plats.