Nyheter och press

Symposium om konstens läkande kraft

2007-10-29

Inom ramen för Uppsala International Sacred Music Festival arrangerar Uppsala universitets Körcentrum ett symposium som tar upp hur musik och text kan ge uppbyggelse och tröst i svåra livssituationer.

Vid symposiet medverkar Dr Norbert Bolin från Internationale Bachakademie Stuttgart, lektor Thomas Hård af Segerstad, Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, Stina Ekblad, skådespelerska och professor vid Teaterhögskolan samt Lars Björklund, präst, själavårdare och författare, Sigtunastiftelsen.