Nyheter och press

Familjerättslig forskning uppmärksammas

2007-10-31

Forskare från juridiska fakulteten vid Uppsala universitet deltar i en europeisk forskargrupp som studerar familjerätt i Europa. Forskargruppen har nu nominerats för Descartes Prize for Excellence in Collaborative Transnational Research 2007.

Den europeiska forskargruppen Commission on European Family Law (CEFL) har, som en av tio europeiska forskargrupper (inom alla discipliner), nominerats för Descartes Prize for Excellence in Collaborative Transnational Research 2007. Forskargruppen studerar förutsättningarna för harmonisering av familjerätten i Europa.

Professor Maarit Jänterä-Jareborg från juridiska fakulteten ingår i styrgruppen för CEFL. Även docenterna Anna Singer och Margareta Brattström samt doktoranderna Caroline Sörgjerd och Mosa Sayed – samtliga från juridiska fakulteten – har medverkat vid CEFL's olika forskningsprojekt.

Det är första gången sedan EU började dela ut priset år 2000 som ett rättsvetenskapligt projekt kvalificerat sig bland de tio bästa. Vem som får det ekonomiskt betydande priset offentliggörs i början av december.

Mer information: Maarit.Jantera-Jareborg@jur.uu.se
Webbsida för The Descartes Prize