Många kom för att lyssna på Koskinen

1 mars 2013

Biskop emeritus Lennart Koskinen lockade cirka 140 personer till universitetshuset när det var dags för den andre talaren i serien Alumnföreläsningar. Publiken bjöds på intressanta tankar om existentialismen och jämförelser mellan Søren Kierkegaard och August Strindberg.

Valet av föreläsningsämne var enkelt för Lennart Koskinen, förra året var det Strindbergsår och i år är det 100 år sedan Kierkegaard föddes.  Intresset för den danske filosofen väcktes redan under studietiden på 60-talet och resulterade bland annat i  Koskinens doktorsavhandling från 1980, ”Tid och evighet hos Søren Kierkegaard”.

Lennart Koskinen inledde sin Alumnföreläsning, Kierkegaard versus Strindberg, med att nämna två personer som betytt mycket för honom, och som säkerligen skulle ha varit närvarande om de fortfarande befunnit sig i livet. Den ene, Thorild Dahlquist, var Koskinens filosofilärare och tillika den som en gång fick honom intresserad av Søren Kierkegaard och den andre var kollegan och mystikern Fritz Olofsson.

–Jag tänker inte försöka lära er något, fortsatte Koskinen, det kanske man förväntar sig av en föreläsning men jag vill att ni lyssnar mer på er själva än på mej. Det ni hör inom er är sannolikt viktigare än det jag säger. Det går ändå inte att på en enda timme göra rättvisa åt dessa två giganters litterära produktioner.

Koskinen berättade vidare om några av sina studieår, som han både ångrar och inte ångrar, då han mer eller mindre isolerade sig och bara läste Kierkegaard. Att avstå från alla andra influenser och reducera umgänget med andra människor till ett minimum är inget han egentligen rekommenderar. Å andra sidan kom han verkligen under ytan på detta tidvis svåra författarskap.

–Men jag blev nog lite knäpp, det tog lång tid att komma tillbaka till en vanlig social nivå!

Intresset för August Strindberg tog ordentlig fart under Strindbergsåret 2012. Vad han då upptäckte, efter att ha läst verken betydligt noggrannare än tidigare, var likheterna med Kierkegaards tankar och strukturer. Koskinen tog också upp Shakepearecitatet ”Att vara eller inte vara” som något som verkligen förenar Kierkegaard och Strindberg.

– Det handlar om tillvaron, om varandet och att varandet kan se olika ut. En form innebär att man finns till, en annan form innebär att man på ett självmedvetet sätt reflekterar över sin tillvaro och som en följd av det vill göra någonting av sin tillvaro. Det vill säga, man skapar sin tillvaro själv.

Efter den tankeväckande föreläsningen stannade en stor del av publiken kvar utanför föreläsningssalen för lite mingel och diskussion till toner av musiker från Akademiska kapellet.

Nästa alumnföreläsning äger rum torsdagen den 23 maj då Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa och Årets Alumn 2012, berättar om sitt yrkesliv i och utanför Sverige.

Mer om Alumnföreläsningar
Titta och lyssna på Alumnföreläsningen