Framtidens problemlösare utbildas på Gotland

2013-05-03

Liberal Arts-programmet förbereder studenter för ett arbetsliv och en miljö i förändring.

I sommar slår Uppsala universitetet upp dörrarna – i Visby. Flera nya satsningar väntar i och med starten för Campus Gotland. Ett exempel är utbildningen Liberal Arts som ska förbereda studenter att ta sig an vår tids stora ödesfråga – hållbar utveckling.

Uppsala universitets Campus Gotland är effekten av universitetets samgående med Högskolan på Gotland, som i juli upphör som lärosäte. Med ett campus i Visby uppstår nya spännande möjligheter för Uppsala universitet.

– Gotland är placerat som ett nav i havet och kan vara en viktig mötesplats för akademi, organisationer, företag och politik – framförallt när det gäller Östersjö- och hållbarhetsfrågor, säger Olle Jansson, tillförordnad prorektor för Högskolan på Gotland som i juli startar sitt nya jobb som rektorsråd vid Campus Gotland.

Just hållbarhetsfrågor står i fokus för en ny utbildning som startar i höst. Då blir Uppsala universitet det andra universitetet i Sverige efter Göteborg att satsa på ett kandidatprogram i Liberal Arts – en klassisk utbildningsmodell som praktiskeras på olika håll i Europa och USA.

– Enkelt beskrivet handlar Liberal Arts om att ge studenterna bildning, bredd och samtidskompetens så att de kan bli flexibla problemlösare i ett föränderligt arbetsliv, säger Patrik Mehrens, lektor vid litteraturvetenskapliga institutionen och ansvarig för det nya treåriga Liberal Arts-programmet.

På scemat det första året i Visby står tvärvetenskapliga kurser med inslag av så vitt skilda ämnen som filosofi, biologi, idéhistoria, retorik, arkeologi och hållbar utveckling. År två och tre ska studenterna fördjupa sig i ett av ett 20-tal möjliga huvudämnen och hinna med en termins utbytesstudier. Beroende på huvudämne pluggar studenten i Visby eller Uppsala. Pedagogiken karaktäriseras av täta kontakter med omgivande samhället, tydlig forskningsanknytning och hög lärartäthet. Miljö, ekologi och hållbar utveckling är återkommande teman, men Patrik Mehrens understryker att det inte är ett miljövetarprogram.

– Miljö och hållbarhet präglar utbildningen eftersom det är vår tids stora ödesfrågor. Alla branscher på arbetsmarknaden behöver utöka sin kompetens inom dessa fält.

Studenterna tar examen i ett huvudämne – exempelvis historia, litteraturvetenskap eller arkeologi – med Liberal Arts som biämne. Att arbetsmarknaden ännu inte är van vid begreppet ser Patrik Mehrens inte som ett problem.

– Studenterna kommer att söka jobb som till exempel litteraturvetare, etnologer, arkeologer eller samhällsgeografer. Det är i jobbansökningar och anställningsintervjuer som de kommer att konkurrera med hög grad av kritiskt tänkande, bred kunskap, kommunikativ förmåga och problemlösardriv.

Och att Liberal Arts-skolning kan vara givande för karriären har visat sig på andra håll.

– Holland är ett europeiskt föregångsland inom Liberal Arts. Där visar studenterna stor konkurrenskraft både på arbetsmarknaden och i högre utbildning.

 

---

FAKTA/ Liberal Arts...

...är en utbildningstradition med flerhundraåriga anor i Europa och USA. Grundläggande är att modellen ska bidra till att skapa fritt tänkande medborgare. Genom Uppsala universitets Liberal Arts-program ska studenterna – tack vare en bred utbildning inom humaniora, natur- och samhällsvetenskap, kritiskt tänkande och god kommunikativ förmåga – vara väl förberedda för en föränderlig arbetsmarknad.

---

FAKTA/ Utbildningar på Campus Gotland

Totalt erbjuds 13 program på grund- och avancerad nivå och över 100 kurser vid Campus Gotland, som startar sin verksamhet i juli.

Läs mer om utbildningarna