Nyheter och press

Världsfred på schemat

2013-05-03

För Uppsalas Rotary Peace Fellows var Uppsala ett självklart val. Bakre raden från vänster: Bakhtiyar Aslanov, Waradas Thiyagaraja och Sofia Deria. Främre raden från vänster: Paulina Cruz Velásquez oc

Vapenreglering i Chile, valövervakning i Guatemala och konfilthantering i Azerbajdzjan. Erfarenheter av fredsarbete är vanligt bland studenterna på masterprogrammet i freds- och konfliktstudier. Sedan förra året förstärks programmet av Rotarystipendiater.

– Alla med ett intresse för freds- och konfliktfrågor vet att det är bra att starta sin karriär i Uppsala. Jag känner mig lyckosam som får vara på en plats där så mycket kunskap finns samlad, säger Waradas Thiyagaraja från Sri Lanka.

Han är en av tio Rotary Peace Fellows i Uppsala – studenter som får sina studier finansierade av Rotary. I hård internationell konkurrens har Uppsala universitet nämligen utsetts till ett av sex Rotary Peace Centers i världen. Det innebär att studenter kan ansöka om stipendier från Rotary för att plugga masterprogrammet i freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet. De första 10 stipendiaterna startade hösten 2012.

– Rotarys mål för stipendiaterna stämmer överens med vårt mål för studenterna – vi vill att de ska bli framtidens ledare för fred, säger Liana Lopes, koordinator vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

Det är institutionens goda internationella anseende inom forskning och utbildning som ligger till grund för Rotarys beslut att utse universitetet till Rotary Peace Center. Institutionen driver bland annat den världskända och prisbelönta konfliktdatabasen UCDP som ger forskare, studenter, fredsarbetare och journalister tillgång till uppgifter om krig, konflikter och fredsprocesser världen över.

Majoriteten av studenterna på masterprogrammet kommer från andra länder än Sverige och Rotarys stipendier är en bra garant för en fortsatt internationell prägel. Sedan 2011 måste studenter från länder utanför EU och EES betala höga studieavgifter i Sverige och då kan ett stipendium vara avgörande.

– För att komma vidare i min karriär behöver jag universitetsstudier inom freds- och konfliktområdet. Utan finansiering hade jag inte haft möjlighet att komma hit, säger chilenska stipendiaten Yasmin Espinoza Goecke som bland annat jobbat för Amnesty i Chile kring frågor om mänskliga rättigheter och vapenreglering.

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier förbereder studenterna för fredsfrämjande arbete inom organisationer, företag och myndigheter i hela världen. De blir också behöriga till att ansöka till forskarutbildningen. Många möjligheter alltså. Och Rotarystipendiaterna som Nya Horisonter träffar har gott om framtidsdrömmar.

– När jag tidigare jobbat med exempelvis valövervakning har det varit i projekt som finansierats av stora organisationer. Nu vill jag jobba inom en sådan organisation, som FN:s utvecklingsprogram, säger stipendiaten Paulina Cruz Velásquez från Guatemala.

– Men det är klart… jag vill ta en PhD så snart som möjligt också, fortsätter hon och konstaterar att det nog är viktigt att både forska och jobba praktiskt med fredsarbete. Hon får medhåll av studiekamraten och stipendiaten Bakhtiyar Aslanov.

– I mitt hemland Azerbajdzjan påverkas alla av konflikten mellan armenier och azerbajdzjaner i Nagorno-Karabach. Där behövs det praktiskt fredsarbete, men det bästa vore om det fanns ett utbyte med den akademiska forskningen, säger Bakhtiyar Aslanov som efter utbildningen vill åka hem och bidra till en sådan utveckling i Azerbajdzjan.

Danska stipendiaten Sofia Deria är snart uppe i åtta års universitetsstudier och två masterexamina. Men hon har också hunnit med utvecklingsarbete i Somalia och ser fram emot att återigen få ge sig ut och använda sin komptetens i fält.

– Det är där jag kan påverka mest, säger Sofia Deria.

---

FAKTA/Rotary Peace Center

Det finns sex Rotary Peace Centers:

  • Uppsala universitet, Sverige
  • Chulalongkorn University, Thailand
  • Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill, USA
  • International Christian University, Japan
  • University of Bradford, England
  • University of Queensland, Australien

Rotary utser ett 60-tal stipendiater, Rotary Peace Fellows, varje år. Det är en tidskrävande process och konkurrensen är stenhård. Nominerings- och gallringsproceduren inom Rotary tar flera månader. Utvalda stipendiater är inte garanterade plats på masterprogrammet i Uppsala, utan ansöker och konkurrerar på lika villkor som andra sökande.