Här pressas priset på dyr teknik

2013-05-03

Forskning och vård går smidigare när man kan dela på elektronmikroskopet anser Anders Ahlander och Anca Dragomir.

Ett elektronmikroskop står redo att serva universitet, sjukhus och företag. BioVis vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala erbjuder avancerad teknik för undersökning av vävnader och celler. Gemensamt bruk leder till lägre kostnader.

Den som har behov av att undersöka hur en cell är uppbyggd eller var proteiner är placerade i ett cell- eller vävnadsprov rekommenderas ett besök i Rudbecklaboratoriets källare i Uppsala.

– Beroende på vilken preparationsteknik vi använder kan vi titta på cellers och vävnaders struktur eller leta upp proteiners placering i cellorganeller och vävnader, säger Anders Ahlander, forskningsingenjör vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Han ansvarar för elektronmikroskopet vid BioVis – en av flera teknikplattformar vid den nationella forskningssatsningen SciLifeLab vid Uppsala universitet.

 

BioVis erbjuder flera olika avancerade tekniker och expertis inom vävnads- cell- och proteinundersökningar. Och om man får tro Anders Ahlander är plattformen en prisvärd trotjänare för svensk forskning. Inte bara universitet och högskolor tillhör kundkretsen. Även företag och organisationer kan utnyttja tjänsterna.

– Tack vare det gemensamma bruket hålls kundkostnaden nere.

Det kostar 450 kronor eller 700 kronor per timme att använda elektronmikroskopet, beroende på om kunden kommer från ett universitet, en högskola eller från en annan extern aktör. Kunden kan även få sitt prov preparerat och analyserat mot ett visst pristillägg.

Att erbjuda komplicerade och dyra analystekniker till reducerat pris, och på så sätt underlätta forskningsframsteg, är en viktig grundtanke i SciLifeLab.

– Om alla aktörer skulle köpa in egen utrustning skulle det bli väldigt dyrt. Ett elektronmikroskop går exempelvis loss på cirka fyra miljoner kronor. Nu kan pengarna istället användas till att driva forskningen framåt, säger Anders Ahlander.

 

BioVis ansvarar också för att tekniken uppgraderas. Våren 2013 uppdaterades elektronmikroskopet så att tredimensionella bilder av vävnader och celler kan tas fram.

Anca Dragomir, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och läkare vid Akademiska sjukhusets avdelning för klinisk patologi, är en återkommande och nöjd användare.

– Till vardags jobbar jag med att undersöka patientprover och ställa diagnoser. I många fall är vi helt beroende av elektronmikroskopet, säger hon.

Ett hundratal gånger per år måste cell- eller vävnadsprover från patienter undersökas i elektronmikroskopet för att rätt diagnos ska kunna ställas.

– Ju snabbare vi kan ställa rätt diagnos desto snabbare kan patienter få rätt vård, säger Anca Dragomir.

 

---

FAKTA/Tekniskt stöd vid SciLifeLab

BioVis = en av flera tekniska plattformar vid SciLifeLab i Uppsala. Erbjuder service inom exempelvis avancerad mikroskopi och flödescytometri.

SciLifeLab = nationellt centrum för forskning inom biovetenskap, medicin och miljö.Drivs av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Läs mer om tekniska plattformar vid SciLifeLab