Arbetsliv på tvären

2013-05-03

Vid Uppsala Center for Labour Studies samlas forskare inom nationalekonomi, statsvetenskap och juridik. Med gemensamma konferenser, seminarier och informationsspridning hålls en tvärvetenskaplig diskussion igång.

– Frågorna för oss samman men vi har olika infallsvinklar. I viss utsträckning kan det här leda till konkreta samarbeten mellan till exempel statsvetare och nationalekonomer, men huvudsyftet är att långsiktigt bygga upp kontakter och berika varandra, säger föreståndaren Bertil Holmlund som är professor i nationalekonomi.
Nationalekonomerna i Uppsala har under många år forskat om arbetsmarknaden. Även inom statsvetenskapen är det ett expanderande fält. I Uppsala finns också IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
– Det här är en ovanligt stark forskarmiljö både nationellt och internationellt. Idag är 40-50 forskare är knutna till centret. Vi har gott rykte och många internationella kontakter, säger Bertil Holmlund.
– De många registren i Sverige är en stor konkurrensfördel. Det är bara i Norden som vi har tillgång till så mycket statistik. Därför är vi intressanta som samarbetspartners, säger Per-Anders Edin, professor i nationalekonomi och vice föreståndare.

Ibland kommer forskarna fram till kontroversiella resultat, när de till exempel granskar socialförsäkringarnas koppling till sysselsättningen och vilka konsekvenser utbildningspolitiken och familjepolitiken får i lönekuverten. 
Vad händer när verkligheten inte stämmer med den politiska retoriken?
– Totalt sett brukar det jämna ut sig, ibland hamnar forskningsresultaten till höger och ibland till vänster politiskt sett, säger Bertil Holmlund.
– När vi kunde visa att friskolereformen förbättrade elevernas prestationer var det kontroversiellt. Men det är inte säkert att de resultaten överlever nästa studie, eftersom vi inte vet om det är robusta resultat. Ofta behöver man följa upp med andra metoder och annat statistiskt underlag.
En sak är säkert, det händer mycket just nu på den svenska arbetsmarknaden. Bertil Holmlund och Per-Anders Edin följer med intresse alla arbetsmarknadsreformer som kommit på senare år.
– De är intressanta för forskningen, men kanske behöver vi vänta ett tag innan vi kan undersöka effekterna av sådana reformer, säger Per-Anders Edin.

---

FAKTA/Uppsala Center for Labour Studies...

... är ett så kallat FAS-centra med finansiering från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap). Det inrättades år 2010 och har finansiering för fem år.
Här finns tre huvudområden:

  • arbetsmarknadsrelationer
  • arbetslöshet och social trygghet
  • inkomster, utbildning och skolfrågor