Skräddarsydda kurser för arbetsgivare skapar nya kontakter

23 januari 2008

Skräddarsydda kurser är en av satsningarna. Här ges en kurs för statliga chefer.

Skräddarsydda kurser är en av satsningarna. Här ges en kurs för statliga chefer.

Uppsala University Education är det nya namnet på Sekretariatet för kompetensutveckling. Enheten satsar stort på uppdragsutbildning både inom och utom Sveriges gränser.

Uppsala University Education är kända för sina korta öppna kurser i olika ämnen. Cirka 3-4000 personer deltar varje år i 50-60 kurser - en verksamhet som har bedrivits i 23 år.
- På senare tid har vi satsat mera offensivt på skräddarsydda kurser för specifika arbetsgivare, t ex statliga myndigheter, kronofogden, polisen, TCO eller Hyresgästföreningen, berättar enhetens chef Kay Svensson.
Ett annat område som man prioriterar är internationella uppdragsutbildningar. Sida finansierar till exempel kursen Women´s Human Rights med cirka 25 deltagare från olika utvecklingsländer. Det är ett treårigt projekt som genomförs i samarbete med Sipu International.

Indonesiska tjänstemän

Sedan tidigare ges kurser för kinesiska och chilenska statstjänstemän – i samarbete med bland andra statsvetare, företagsekonomer och biologer vid Uppsala universitet.
- I dagarna har vi besök från indonesiska ambassaden, som är intresserade av en utbildning för deras motsvarighet till Riksrevisonen kring frågor om ”public and environmental policies”. Där kanske vi också får ta hjälp av forskare vid SLU, säger Kay Svensson.
Han ser satsningen på internationella utbildningar som en viktig och långsiktig del av universitetets verksamhet.
- Den här typen av utbildningar skapar kontakt med kvalificerade personer i ansvarig ställning i olika länder. Kunskaper och erfarenheter utväxlas och Uppsala universitets namn bekräftas. Det skapar öppningar för framtiden och bygger upp ett förtroendekapital i länder med en stark utvecklingspotential.

Välrenommerade universitet
På den internationella marknaden slåss UU Education med stora välrenommerade universitet i England och USA, så det gäller att ta sig fram. Det nya namnet är betydligt lättare att marknadsföra internationellt än ”sekretariatet för kompetensutveckling”.
- Dessutom heter motsvarande avdelningar vid Lunds universitet och Karolinska institutet Lund Education och KI Education, så det börjar bli ett etablerat begrepp, säger Kay Svensson.

Läs mer på UU Education