Nyheter och press

Marin strömkraft testas i Dalälven

2013-10-30

Intill landsvägsbron mitt i Söderfors sänktes kraftverket ned med hjälp av lyftkran och dykare.

Nu har Uppsala universitets kraftverk för marin strömkraft sjösatts i Dalälven, i centrala Söderfors. Med hjälp av lyftkran och dykare sattes turbinen, generatorn och fundamentet på plats. – Det här är som ett stort laboratorium för oss. Nu kan vi verifiera tekniken, säger Mats Leijon, professor i elektricitetslära.

Det har varit en intensiv period för forskargruppen vid avdelningen för elektricitetslära på Ångströmlaboratoriet. Inom loppet av några månader har fyra avhandlingar lagts fram och i mars sjösattes testanläggningen i Dalälvens strömmande vatten.

Forskningen handlar om hur man tar tillvara strömkraft för energiproduktion. Runt om i världen finns ett tiotal liknande testanläggningar, men just den här tekniken är unik. Den liknar vindkrafttekniken, med den skillnaden att generatorn är anpassad till vattnets långsamma rörelser. Egentligen är tekniken tänkt för de stora oceanerna, där tidvattnet kan utnyttjas, men nu testas den alltså i Dalälven.

– Det här är som ett riktigt stort labb för oss. Det finns en kraftstation högre upp och en längre ned längs älven. Vi samarbetar med Vattenfall och Fortum och kan få information om vattenflödet hela tiden, säger Mats Leijon.

Kraftverket består av en turbin och en generator som via en sjökabel kopplas till en mätstuga på land. Innan turbinen sänktes ned i vattnet kontrollerades sjöbotten av dykare.

– Det gick lysande bra, trots att dykningen fick göras i nollgradigt vatten. Allting stämde till punkt och pricka, säger forskaren Mårten Grabbe.

Forskningen kring strömkraft har pågått sedan 2001 och nu börjar arbetet ge utdelning i form av fyra avhandlingar: om styrsystemet, turbinens design, generatorns utformning och om den bästa placeringen av strömkraftverket, baserat på mätningar av vattenflödet.

Nu är alltså anläggningen nedsänkt i Dalälven och kan ligga där i åtminstone tre år. Om det fungerar bra finns det planer på att ansöka om ännu ett kraftverk på samma plats, men det ligger längre fram i tiden.

– Först ska vi verifiera tekniken. Vi har gjort olika delexperiment men nu ska vi testa hela systemet. Det är alltid mycket svårare. I den bästa av alla världar stämmer experimenten även i verkligheten och då har vi tagit ett ingenjörsvetenskapligt steg, säger Mats Leijon.

 ---

FAKTA/ Marin strömkraft

  • Rörelseenergin i strömmande vatten omvandlas till elektricitet, genom att koppla en vertikalaxlad turbin direkt till en generator.
  • Turbinen roterar långsamt, 5-30 varv per minut, och generatorn har anpassats till vattnets långsamma rörelser. Det ger en effektiv elektromagnetisk energiomvandling samtidigt som antalet rörliga delar – som kräver underhåll – minimeras.
  • Den första prototypgeneratorn designades för att ge 5 kW vid 10 varv per minut och färdigställdes på Ångströmlaboratoriet i mars 2007.