Nyheter och press

Gustaf Gredebäck utforskar barns rika inre liv

2013-10-22

Gustaf Gredebäck forskar om hur små barn ser på sig själva och omgivningen.

Som ung forskare såg Gustaf Gredebäck till en början inte tjusningen med att studera små bebisar. Men han insåg att forskningen ger svar på grundläggande frågor om hur vi människor formas och hans intresse väcktes. Nu leder han arbetet vid framgångsrika Uppsala barn- och babylab.

Barn lever ett rikt liv redan i späd ålder. De är vidöppna individer som tar in miljön de har omkring sig, både fysiskt och socialt. De är mottagliga för ansiktsuttryck och andra människors känslor, och redan från tidig ålder kan barnen se samband och lära sig att förutse vissa situationer.

Gustaf Gredbäck, forskare vid institutionen för psykologi, har länge forskat på barns tidiga förståelse av sin fysiska och sociala miljö. Han berättar att vid fyra månaders ålder uppfattar små bebisar mycket mer än vi tidigare känt till.

– Syftet med vår forskning är bland annat att ställa frågan vart den här tidiga förståelsen leder, berättar han.

Till stor del handlar det om grundforskning där Gustaf Gredebäck och hans kolleger främst vill ta reda på hur de små bebisarna uppfattar sin omvärld. Vad barnen uppmärksammar och vad de sorterar bort som brus.

– Än har vi har bara skrapat på ytan. Men intrycken formar hur barnen ser på sig själva och omgivningen. Med det kommer också en förmåga att förstå vad andra människor gör och varför.

Gustaf Gredebäck har till exempel sett att små barn tidigt kan förutsäga ett händelseförlopp.

– De kan förutsäga konsekvensen av dina handlingar. De uppfattar att du sträcker dig mot en kopp för att ta koppen. Det vet vi, eftersom barnet tittar från din hand till koppen, innan din hand har nått sitt mål.

En praktisk tillämpning på forskningen är att arbeta med barn som har en autismdiagnos och deras syskon.

– Barn med äldre syskon som har autism, har högre sannolikhet att själva få en diagnos. Därför följer vi syskon till barn med en autismdiagnos under lång tid för att hitta riskmarkörer och på sikt hjälpa till att utveckla tidiga insatser, berättar Gustaf Gredebäck.

Verksamheten vid Uppsala universitet är välkänd för Uppsalaborna och varje år får labbet runt 1500 besök från familjer med små barn. Många kommer flera gånger.

Barnens reaktioner och förmågor observeras i laboratoriemiljö, ofta med hjälp av tekniskt avancerad utrustning.

Nu har verksamheten vid tidigare Spädbarnslabbet slagits ihop med forskare som arbetar med äldre barns kognitiva utveckling. Under namnet barn- och babylab ska trettiotalet forskare och doktorander samarbeta för att bättre förstå hur bebisars tidiga upplevelser hänger ihop med den senare utvecklingen.

– Nu kan vi ställa helt andra frågor än tidigare. Vi har skapat en spännande miljö som ger oss en relativt sett världsunik position, säger Gustaf Gredebäck.

Forskarna håller på att starta flera projekt där de ska undersöka vad som händer med barn som inte har en optimal uppväxt, som barn till deprimerade föräldrar eller barn till mödrar som utsatts för hög stress under graviditeten.

Ett annat projekt handlar om att undersöka hur barn påverkas av föräldrars fördelning av föräldraledigheten.

– Utgångspunkten är att det är positivt för barnet att få en nära relation till flera vuxna, men hittills har det saknats kunskap om hur fördelningen av föräldraledighet påverkar barnen, berättar han.

Gustaf Gredebäck har nyligen själv varit föräldraledig med sitt tredje barn och visst tror han att den egna forskningen påverkat hans föräldrastil.

– Det är så klart svårt att veta. Men jag tror att forskningen hjälpt mig att slappna av, eftersom jag sett att det finns så många sätt att vara förälder på.

Det viktiga är, menar han, att ta sina barn på allvar, lyssna på dem och prata med dem. Redan innan de kan tala har barnen mycket att säga, därför gäller det att vara lyhörd för deras signaler.

– Det kanske inte alltid är en trotsålder som är orsaken till en orolig tid. Den som lyssnar kan finna andra svar.

---

FAKTA/ Gustaf Gredebäck

Ålder: 38

Titel: Professor i utvecklingspsykologi

Aktuell: Blev förra året utsedd Wallenberg Academy Fellow och tilldelades ett Starting Grant från European Research Council, i båda fallen för att forska om hur spädbarns sociala samspel kan påverka hjärnans utveckling.

På fritiden: Läsa, gräva i trädgården och vara med min familj.

Senast lästa bok: Joyce Carol Oates, Blonde

Ser helst på tv: Skavlan

Dold talang: Ganska bra på att laga mat.

Gör mig glad: Bullar, söta bakverk.

Gör mig arg: Jag är inte helt förtjust i att köpa kläder.

 

Annette U Wallqvist