Nyheter och press

I Buttle finns spår från olika tidsåldrar

2013-10-30

Studenterna Natalja Kashuba och Viktor Melander sållar ut fynd. I bakgrunden syns bildstenarna.

Arkeologin i Uppsala har fått förstärkning med Campus Gotland. Här finns ett populärt utbildningsprogram och gott om grävmöjligheter. Den första gemensamma sommarkursen hölls i Buttle mitt på Gotland, där studenterna fick vara med och gräva under hela juli månad.

Buttle Änge ligger fyra mil sydost om Visby och intresserar arkeologerna av flera olika skäl: det är ett gränsområde mellan två olika bygder och vid en trevägskorsning står två bildstenar från 700-800-talet, varav en är den största som står kvar på sin ursprungliga plats.

Tidigare utgrävningar på platsen har visat att det har funnits ännu fler bildstenar här, som bildat ett mäktigt monument.

– Bildstenarnas placering visar att det här har varit en viktig plats och genom utgrävningen har vi kunnat se att det har varit så långt tillbaka i tiden, säger Alexander Andreeff som höll i sommarkursen.

Han skriver på en avhandling om bildstenarna och ville utforska omgivningarna kring stenarna. Kollegan Helene Martinsson Wallin var också intresserad av området och hur det har utvecklats under lång tid.

I fokus för utgrävningen stod ett stenröse med odlingsstenar, som man trodde gömde en forntida gravplats.  Mycket riktigt hittades en så kallad ”kantkedja” av stenar, brända ben och föremål som kan ha tillhört en ung flicka.

Det stämmer i så fall med tidigare forskning om platser där bildstenar finns.

– Det har inte varit en gravplats i vanlig mening, utan en plats där man har deponerat människoben och som haft en betydelse för ritualer kring dödsföreställningar, säger Alexander Andreeff.

Vid utgrävningen deltog 24 studenter från olika delar av Sverige och man hittade mängder av fynd som nu ska tidsbestämmas och analyseras.