Nyheter och press

Gradientech fångar cellers signaler på film

2013-10-30

Johan Kreuger och Sara Thorslund.

Att ta fram nya läkemedel tar allt längre tid och blir allt kostsammare. Det är en utmaning som hela läkemedelsindustrin brottas med. Men för det nystartade Uppsala-företaget Gradientech är det affärsmöjlighet. De har tagit fram en produkt som kan höja kvaliteten och korta tiden för delar av utvecklingsprocessen.

Gradientech är sprunget ur mötet mellan Sara Thorslund och Johan Kreuger. Sara är disputerad bioteknikingenjör med en bakgrund på Ångströmslaboratoriet och expert på hur man kontrollerar mikroskopiskt små flöden av vätskor. Johan är docent i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, och såg i sin forskning ett behov av att kunna göra effektivare experiment på hur celler reagerar på olika substanser.

– Det finns uppskattningsvis hundra tusen miljarder celler i kroppen, säger Johan Kreuger. Alla signalerar genom att skicka ut olika substanser. De här substanserna finns därför i hela kroppen, men i koncentrationer som varierar. Som forskare vill jag veta hur cellerna reagerar på de varierande koncentrationerna av olika substanser.

Hittills har forskarna fått nöja sig med att försöken svarar på en fråga i taget. Det har heller inte gått att mäta vad cellerna gör under experimentet, utan man har bara kunnat mäta vad slutresultatet blev.

Nu går det. Gradientechs CellDirector ger forskarna en möjlighet att se hela förloppet. Istället för många parallella försök som vart och ett ger en mätpunkt så kan de nu filma hela förloppet.

– Det vinner man massor med information på. Man kan följa hur cellerna ser ut, hur de rör sig, i vilken riktning de rör sig, hur många av cellerna som rör sig. Man brukar ju säga att en bild säger mer än tusen ord. Här kan man kanske säga att en film säger mer än tusen bilder, säger Johan Kreuger och skrattar.

Sara Thorslund och Johan Kreuger har fått mycket hjälp av Uppsala Innovation Center, UIC, en företagsinkubator som drivs av universiteten, STUNS och kommunen. Gradientech håller till i Uppsala Science Park och båda tycker att det är en väldigt bra miljö att finnas i.

– Uppsala är ett Mekka av kompetens inom mikrofluidik. Här finns ett kluster av småbolag som gör eller redan gjort samma resa som oss. Det finns mycket rådgivning som är lätt att hitta, säger Sara Thorslund.

Det är också en stor fördel för Gradientech att finnas så nära universitetet.

– Det gör att vi kan få tillgång till resurser som finns där, både i form av renrum och annan teknik, och genom personliga kontakter med forskare.

De har även fått mycket hjälp av UU Innovation, universitetets enhet för samverkan med näringslivet. Bland annat har de fått kostnadsfritt patentstöd som innebär hjälp att nyhetsgranska idéer till nya patentansökningar.

– Många forskare känner nog inte till att den tjänsten finns. Men skulle alla forskare verkligen känna till dem och vad de kan erbjuda skulle vi få många fler nya och spännande företag i Uppsala. Genom UIC och UU Innovation har vi också träffat många andra som är i samma situation så vi, som brinner för sin entreprenörsdröm. Det har varit väldigt värdefullt.

Några händelser längs vägen har varit extra speciella – det är Sara Thorslund och Johan Kreuger överens om. Ett sådant var givetvis att starta bolaget. Sedan var det produktlanseringen sommaren 2012.

– Det var ett fantastiskt steg att kunna börja sälja vår första produkt, säger Sara Thorslund.

Under våren har de tagit in de första riktiga externa privata investerarna och det har gått jättebra, berättar hon.

– Vi har övertecknat vår emission. Det är en skön känsla att få ett kvitto på att affärsidén lockar investerarna.

Den senaste milstolpen var när de kunde anställa ytterligare personal.

– Nu har vi anställt våra första säljare. Det känns fantastiskt att kunna anställa för att ta hand om den typen av uppgifter. Nu är vi fyra, och om ett år hoppas jag att vi närmar oss det dubbla.

Men det har varit en stor utmaning att hitta kapital i form av uthålligt stöd under startfasen.

– För att få fler groddar att växa vidare behövs mer offentliga medel. Nu blir många lovande idéer uppköpta av utländska aktörer. Vill Sverige vara en ledande forskningsnation borde vi satsa ännu mer på att stödja innovativa bolag i startfasen, säger Sara Thorslund.

---

FAKTA/ Mikrofluidik

Inom mikrofluidiken strävar man efter att kontrollera och manipulera små flöden av vätskor som befinner sig i hårstråtunna kanaler. Vätskor beter sig annorlunda på mikroskala än de normalt gör, bland annat beroende på att ytorna mellan vätskan och kanalerna spelar mycket större roll. Metoder baserade på mikrofluidik för studier av celler spås en stor framtid.

Mikrofluidiska ”mikrolaboratorier” gör att det går att få samma information från ett experiment som det annars krävs ett stort antal experiment för. Tekniken kan också minska skillnaderna mellan att göra experiment på labbänken – in vitro, och på levande organismer – in vivo. Ett mikrofluidiskt laboratorium kan göra det avståndet betydligt mindre, eftersom miljöerna som kan skapas i dessa system mer påminner om de i kroppen.

Kim Bergström