Dags för högtidlig doktorspromotion

7 januari 2014

Doktorspromotionen äger rum i universitetshusets aula.

74 unga doktorer och 21 hedersdoktorer promoveras och flera priser och medaljer delas ut vid vinterpromotionen den 24 januari i universitetshusets aula.

Promotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut med kanon både på morgonen och under själva promotionsakten.

Under den högtidliga promotionsakten i universitetshusets aula får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt ring och diplom. Vid vinterpromotionen hyllas också hedersdoktorerna, förtjänta personer från Sverige och utlandet.

Promotionshögtiden i universitetets aula börjar klockan 12 med intågsprocession och välkomsthälsning av rektor, professor Eva Åkesson. Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott för de nya doktorerna, hedersdoktorerna, pristagare, anhöriga och inbjudna gäster.

Program för promotionen 24 januari 2014

7.00 Kanonsalut, dels kl. 7.00 från Slottsbacken, dels under promotionsakten,
utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri.

8.00 Stora domkyrkoklockan ringer.

11.30 Universitetets aula öppnas. För tillträde krävs biljett. (Gratisbiljetter kan hämtas vid vaktmästeriet i Universitetshusets trapphall fr o m 23 januari kl.12.00)

11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska
processionen samlas på universitetshusets gallerier enligt anvisning
i processionsordningen.

12.15 Promotionshögtiden i universitetets aula börjar med intågsprocession.

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Föreläsning av Juridiska fakultetens promotor, professor Bertil Wiman: ”Att dela en tårta – den internationella skatterättens utmaningar”

Promotion inom samtliga fakulteter.

Prisutdelningar.

Processionens uttåg. (Publiken ombeds att inte lämna aulan förrän uttågsprocessionen passerat i sin helhet.)

Under promotionen utförs musik komponerad av J.A. Josephson, Stefan Karpe, Lars-Erik Larsson m.fl. Musikaliskt mellanspel med sång av operaeleven Sanna Gibbs. Promotionsmusiken utförs av Kungl. Akademiska kapellet under ledning av director musices, professor Stefan Karpe.

Värdar för promotionen: Rector magnifica professor Eva Åkesson och prorektor
professor Anders Malmberg.

Priser och medaljer som delas ut i samband med promotionen:

Björkénska priset

 • Olle Eriksson, professor vid institutionen för fysik och astronomi
 • Erik Hagersten, professor vid institutionen för informationsteknologi

Rudbeckmedaljen

 • Eva Brittebo, professor i farmaceutisk toxikologi vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen
 • Joseph Nordgren, professor i mjukröntgenfysik vid Institutionen för fysik och astronomi
 • Kjell Öberg, professor emeritus i onkologisk endokrinologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper

Linnémedaljen

 • Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Institutionen för medicinska vetenskaper

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi

 • Professor Licheng Sun, avdelningen för organisk kemi, KTH

Geijerska priset

 • Stina Bohman, fil. dr, för avhandlingen Omsorg om livet. Spädbarnsdödlighetens förändring i Ådalen under 1800-talet
 • Marie Ulväng, fil. dr, för avhandlingen Klädekonomi och klädkultur. Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet

Oscarspriset

 • Filosofie doktor Linda Wedlin, företagsekonomiska institutionen
 • Filosofie doktor Philipp Rümmer, institutionen för informationsteknologi

Martin H:son Holmdahl-stipendiet

 • Martin H:son Holmdahl-stipendiet för 2013 tillfaller med. dr Jill Trenholm. Jill Trenholm doktorerade i september 2013 på en avhandling om våldtäkt i krigssituationer. Hennes studie bygger på ett ingående fältarbete i östra Kongo.

Läs mer om:

Promotionshögtiden. Ladda ned promotionsskriften

2013 års hedersdoktorer

Priser och utmärkelser