Ny chef i gammalt hus

7 januari 2014

Enligt Museum Gustavianums nya chef Marika Hedin kan museer bidra med en viktig demokratifråga – att tydliggöra vetenskap och forskning.

Ett av Uppsalas allra äldsta hus har fått en alldeles ny gäst. Det är Museum Gustavianum som fått en ny chef, Marika Hedin. Hon är disputerad historiker och har ända sedan doktorandtiden varit intresserad av museer.

– Jag gillar kombinationen av samlingarna och kunskapsförmedlingen. Bra museer gör samlingarna tillgängliga och relevanta, säger Marika Hedin.

En av de saker som lockade henne till just Gustavianum var att det är ett universitetsmuseum.

– Närheten mellan samlingarna och forskarna på ett världsledande universitet är jättespännande. Det finns också en utmaning i att kulturarvet inte har någon självklar plats i universitetets organisation. Där måste vi alla tänka till lite. Jag tror att museet kan utvecklas ännu mer som en arena för samverkan.

Demokratifråga

Marika Hedin har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med att kommunicera forskning. Hon har arbetat med radio och TV, hållit föredrag och har skrivit läroböcker och andra böcker. Hon har bland annat skrivit den prisbelönta Bilden av svensk historia som gavs ut 2005.

– Jag tycker att det är en demokratifråga att kommunicera forskning. Alla är med och betalar den. Då ska alla få ta del av resultaten också. Jag tycker också det är viktigt att visa vad vetenskapen är, vad skillnaden mellan vetenskap och allmänt tyckande är. Det behövs en bredare förståelse för det i samhället.

För det syftet tycker hon att museer är ett mycket lämpligt medel.

– Utställningarna ger en fantastisk möjlighet att presentera kunskap visuellt och rumsligt. Det gör att museerna talar till både förnuft och känsla. Bra museer är magiska platser!

Kunskapsförmedlare och mötesplats

Marika Hedin var med och drog igång Nobelmuseet, och var även publik chef där. Hon har de senaste fem åren varit chef för Vasamuseet i Stockholm, som hon lämnar sista december 2013.

– Det har varit ett väldigt roligt uppdrag. Vasamuseet är världens mest besökta maritima museum, med ungefär en miljon besökare per år.

Vad tycker Marika Hedin är museernas roll i samhället?

– De ska förmedla kunskap om det förflutna så vi förstår nuet bättre. Men museerna är också viktiga som publika platser som är något annat än till exempel köpcentra. Jag skulle vilja att det blev tydligare att museerna är just en plats för möten, mellan gamla och unga, skolan och akademin, forskningen och allmänheten. Ett museum ska inte bara vara ett föremålsarkiv. Sedan är ju också museerna en stor motor i besöksnäringen, så de har en ekonomisk betydelse som är mycket större än den egna verksamheten.

Museerna är också en betydelsefull komponent i den akademiska forskningen.

– Det där är en het potatis, hur forskning ska bedrivas på museer. Jag tycker att det bör ske i samarbete med en högskola. De allra flesta museer är så små att forskarna behöver vara en del av en större forskargemenskap.

Passionerade medarbetare

Med sin långa erfarenhet av att arbeta med forskningskommunikation i museivärlden och sin erfarenhet från att ha arbetat med det på flera olika museer hoppas Marika Hedin att hon kan bidra med några nya perspektiv när det gäller Museum Gustavianums verksamhet.

– Huset är ett museiföremål i sig, läget är fantastiskt och samlingarna enastående. Sen är medarbetarna så passionerat engagerade, att det går att göra väldigt mycket med små medel.

Kim Bergström

---

FAKTA/Marika Hedin

Familj: Man och barn.

Senaste köpta musik: Berlioz Symphonie Fantastique med Londonsymfonikerna.

Vill se mer av: En levande samhällsdebatt.

Vill se mindre av: Dumma rasistiska tendenser och flathet i politiken.

Dold talang: Spelar krumhorn.

Favoritmuseum: Louvren. Det har allt.

Mest minnesvärda utställning: En vandringsutställning om Freud som jag såg i USA. Den var tematiserad på så många nivåer. Helt fascinerande.