Nyheter och press

Mumier och virkad spets är en resurs

2014-04-09

Marika Hedin, museichef vid Museum Gustavianum.

Just nu pågår en ombyggnad av Evolutionsmuseets lokaler på Villavägen. I sommar flyttar Museum Gustavianum in här med krukor från Asine, hjälmar från båtgravarna i Valsgärde, mumier från Egypten och så förstås en utsökt virkad spets som tillhör det underbara Augsburgska konstskåpet.

Uppsala universitet har verkligen makalösa samlingar. Här finns hundratusentals föremål från olika tidsepoker och kulturer, till exempel Uppsalas egen moderna vetenskapshistoria. En liten del har vi ställt ut på våra egna museer – Evolutionsmuseet, Gustavianum och Carolina. I universitetshuset kan man besöka vårt eget fantastiska myntkabinett, och på slottet visar vi delar av vår konst, den näst största samlingen av tidigmodern konst i Sverige (bara Nationalmuseum har en större).

För mig som är historiker är det självklart att vi inom alla ämnen och discipliner behöver förstå hur det förflutna påverkar vad vi tänker och gör idag. På det sättet blir föremålen i samlingarna en länk till den vetenskapliga utvecklingen vid universitetet. Att föremålen nu flyttar till en central plats i staden innebär att universitetets samlingar ska kunna användas som en infrastrukturell resurs för utbildning och forskning.

Gustavianum har samarbetat med lärare från olika vetenskapsområden tidigare, och för ämnen som arkeologi och konstvetenskap ligger samlingarna litet närmare än för många andra. Men för de allra flesta forskare, lärare och studenter vid vårt universitet är den här resursen okänd. Rätt använt kan det materiella kulturarvet ge oväntade tvärvetenskapliga kopplingar. Det kan till exempel vara när avancerad materialteknisk forskning blir en resurs för bevarande, som i projektet kring skeppet Vasas stödvagga, eller när DNA-analyser av arkeologiskt material ger helt nya insikter om förmänniskornas rörelsemönster och familjebildning.

Vi kommer att öppna samlingarna igen hösten 2014, så att lärare och forskare vid universitetet ska upptäcka nya sätt att arbeta tillsammans med oss. Välkomna!

Marika Hedin
Museichef, Museum Gustavianum