Sveriges största nationella forskarpris till två Uppsalaforskare

2008-04-02

Matematikern Tobias Ekholm och fysikern Ulf Danielsson vid Uppsala universitet var två av fem forskare som fick ta emot 2008 års Göran Gustafssonpris vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. De fem pristagarna får dela på 23 miljoner kronor. Varje pristagare får 4,5 miljoner kr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 100 000 kr.

Tobias Ekholm, professor i matematik, fick priset "för hans viktiga insatser inom gränsområdet mellan topologi och geometri"

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, fick priset "för sin forskning om partikelfysikens ’strängteori’, där han bland annat nått uppmärksammade resultat gällande olika typer av ’svarta hål’ som ryms inom teorin."

Läs mer på Kungl. Vetenskapsakademiens webbsida