Symposium till biokemisten Stellan Hjertén

2008-04-02

Professor Emeritus Stellan Hjertén, institutionen för biokemi och organisk kemi, fyller 80 år den 2 april. Med anledning av detta arrangerar kemiska sektionen ett halvdagssymposium till hans ära. Symposiet äger rum på BMC den 2 april på eftermiddagen.

Stellan Hjertén är elev till nobelpristagaren Arne Tiselius och har fullföljt traditionen från denne genom att utveckla nya, revolutionerande, biokemiska separationsmetoder främst för proteiner. Således är Hjertén pionjär inom centrala tekniker såsom elektrofores och kromatografi och flera av hans forskningsresultat har lett till metoder och produkter som fått världsvid spridning.

Hjertén har belönats med ett stort antal internationella utmärkelser och priser. Uppsala universitet har uppmärksammat hans stora insatser inom den biokemiska metodforskningen genom att tilldela honom dess främsta pris, det Björkenska priset, år 1985, samt Rudbecksmedaljen i guld år 2003 för hans framstående och internationellt uppmärksammade forskning rörande metoder för proteinseparation.

Bland symposiets talare återfinns bl.s. Bengt Mannervik, Jerker Porath, Ferenc Kilar, Lars Baltzer, Fred Nyberg och Karin D.Caldwell.