Nya hedersdoktorer utsedda inom teknik och naturvetenskap

18 september 2014

Tre ledande internationella forskare har utsetts till nya hedersdoktorer vid fakulteten för naturvetenskap och teknik vid Uppsala universitet: Professor Dipankar Das Sarma, expert på funktionella material; Linda Petzold, ledande IT-forskare, och beräkningsbiologen Arieh Warshel, som fick Nobelripset i kemi 2013.

Professor Dipankar Das Sarma, född 1955, förestår Solid State Chemistry Unit vid Indian Institute of Science i Bangalore. Institutet är ett av Indiens främsta och är hemvist för flera av Indiens genom tiderna främsta forskare, däribland Nobelpristagaren V. Raman. Professor Sarma är en världsledande expert inom funktionella material. I sitt arbete har han utnyttjat kunskap om materiens elektronstruktur för att skapa material med speciella egenskaper och önskad funktion. Hans forskning har kommit att omfatta nya material för tillämpningar inom t.ex. informationsteknologi och energiomvandling, där elektriska och magnetiska egenskaper är i fokus. Professor Sarmas forskningsgärning har stor betydelse för många Uppsalaforskare inom fysik, kemi och teknik vilket väl illustreras av det stora antalet gemensamma forskningsprojekt som finns mellan Uppsala och professor Sarmas forskningsgrupp.

Linda Petzold, född 1954, är professor vid University of California, Santa Barbara. Hennes forskning handlar om simulering och lösning av differentialekvationer med hjälp av stora beräkningar på datorer. Differentialekvationerna kan lösas med approximationer som passar för datorberäkningar. Ekvationerna beskriver t ex elektriska nätverk, mekaniska system och kemiska reaktioner. Hon har utvecklat noggranna och effektiva beräkningsmetoder och implementerat dessa i programvara som är allmänt tillgänglig utan kostnad. Hennes programvara ingår som del i många större programpaket för att lösa simuleringsproblem inom teknik och naturvetenskap. På senare tid har hon intresserat sig för dynamiska modeller för hur molekyler i biologiska celler rör sig och reagerar med varandra. Slumpen spelar en avgörande roll för förloppet och måste tas hänsyn till i datormodellen. Det ställer höga krav på effektiviteten hos simuleringsmetoderna för att de ska vara praktiskt användbara. Datorsimuleringar kompletterar biologiska experiment och ökar förståelsen för vad som händer. I ett pågående projekt samarbetar hon med forskare i Uppsala för att utveckla nya metoder och programvara för dessa problem.

Arieh Warshel, född 1940, professor vid University of Southern California, är en av världens främsta beräkningsbiologer och Nobelpristagare i kemi år 2013. Hans forskning är tvärvetenskaplig och befinner sig i gränslandet mellan kemi, biologi och datavetenskap. Redan som doktorand började han utveckla de metoder som utgör grunden för de flesta av dagens simuleringsprogram för biomolekylära processer som används av beräkningsbiologer världen runt. Med hjälp av dessa metoder har han lyckats lösa några av biologins största gåtor, såsom att hitta nyckeln till varför enzymer är så kraftfulla katalysatorer och att beskriva de initiala kemiska processerna för vår synförmåga. Han har besökt Uppsala universitet flera gånger, både som inbjuden talare och som opponent vid disputationer, och har ett nära kollegialt förhållande till många forskare inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Promotionen äger rum i januari 2015.