Leif Wide får årets Björkénska pris

23 september 2014

Leif Wide, professor emeritus i endokrinologisk biokemi vid Uppsala universitet och upptäckaren av bland annat moderna graviditetstest, har utsetts till mottagare av årets Björkénska pris.

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902.

Årets pris har tilldelats Leif Wide, professor emeritus vid institutionen för medicinska vetenskaper.  Tillsammans med kollegorna Gunnar Johansson och Hans Bennich upptäckte han immunoglobulin E, som har stor betydelse för vårt immunsystem. Upptäckten ledde till en radikal förändring inom medicinen genom det allergitest Wide utvecklade. Detta gjorde det möjligt att identifiera de ämnen som leder till allergi hos människan. En av hans mest betydelsefulla insatser var utvecklingen av hyperkänsliga så kallade sandwichtester för immundetektion. Dessa blev avgörande för kommersialiseringen av upptäckten. Baserat på Wides studier grundades företaget Pharmacia Diagnostics som snabbt utvecklades till ett av Uppsalas spjutspetsföretag. Företaget är fortfarande ledande inom området allergitester.

Wide är också känd för utvecklingen av den första icke-biologiska graviditetstesten. Den fick enorm praktisk betydelse och innebar ett paradigmskifte inom gynekologin. Han är fortfarande en aktiv vetenskapsman som lämnar viktiga bidrag till forskningen. Bland senare uppfinningar är tekniker för upptäckt av proteinheterogenitet, som bland annat används för att spåra doping med proteinläkemedel.

Prismotivering: Leif Wide får priset för sina många banbrytande uppfinningar, bland dessa världsledande metoder inom allergidiagnostik och moderna graviditetstester. Leif Wides forskning har fått enormt genomslag inom sjukvården, och i samhället.

Prissumman är i år 300 000 kronor och överlämnas vid vinterpromotionen i januari 2015.