Nyheter och press

Genustänk ska ge nya jobb

2014-10-09

Uppsala universitet och Östhammars kommun planerar ett gemensamt utveckling- och forskningsprojekt för att öka antalet kvalificerade arbetstillfällen för framför allt kvinnor och yngre.

Östhammars kommun, som många andra glesbygdskommuner, har problem med attrahera barnfamiljer att bo eller stanna kvar i kommunen. Det finns för få kvalificerade arbetstillfällen utöver ingenjörsarbeten för kvinnor och yngre. Många flyttar därför från kommunen eller flyttar aldrig dit.

En del av lösningen är att satsa på innovationer och kommunen har bett Uppsala universitet om hjälp för att komma vidare i processen.

– I arbetet med näringlivsutveckling och tillväxt är det nödvändigt att integrera jämställdhetsfrågorna. Jämställdhet handlar mycket om just kompetens och kompetensutveckling. Av det skälet har vi satt fokus på just detta i vårt samarbete med de lokala företagarföreningarna, berättar Ulf Andersson, chef för Tillväxtkontoret i Östhammars kommun. 

För att stötta innovativa människor att skapa företag finns olika former av företagsrådgivning. Men det kan vara svårt för rådgivarna att frigöra sig från sina normer. Det är lätt förslagsställaren fastnar i en förutbestämd bedömning redan innan rådgivningen börjar och sedan kommer man inte vidare.

– All rådgivning innehåller normer som kan vara bromsande för utvecklingen. Man tappar innovationer från människor som inte är så drivna att de tar sig igenom och tror på sin innovation trots bristande stöd. Men de allra flesta rådgivare vill inte göra normbaserade bedömningar och de kan till exempel vara hjälpta av en genusobservatör som hjälper dem att se igenom föreställningar om kön och ålder, säger Anneli Häyrén Weinestål, forskare vid Centrum för genusvetenskap och deltagare i projektet.

 Projektet ska skapa verktyg för att göra innovationsprocessen tillgängliga även för kvinnor och yngre.

– Vi vill skapa känslan av en uppfinnarverkstad där alla ska mötas av möjligheten att vara innovativ. De ska få hjälp att formulera sig, tänka brett och tratta ner idéerna till en realiserbar företagsidé, säger Anneli Häyrén Weinestål.