Uppsalaforskare utmanas i Levande Frågelådan

2014-10-15

Varför finns matematik? Kommer vi att lyckas med att bara använda solenergi i framtiden? Och hur lång tid tar det egentligen för en mygga att tömma en hel människa på blod? Livets stora och små gåtor får sina svar när Uppsalaforskare ställs mot väggen i universitetsaulan den 17 oktober. Nytt för i år är att allmänheten välkomnas.

I år är det tio-årsjubileum i Uppsala för Levande Frågelådan, evenemanget där sjätteklassare får träffa livs levande forskare som resonerar kring några av elevernas mest brännande frågor inom naturvetenskap och teknik. Favoritämnen i repris om exempelvis rymden blandas med frågor som avspeglar tidsandan.

-Den här gången fick vi in många frågor om ebola, säger Levande Frågelådans projektledare Tobias Blom vid Uppsala universitet, så var det ju inte för ett år sedan. Fast biologifrågor brukar överväga och i år har vi valt att ha med två biologer.

Under hösten har elever i årskurs sex runtom i Uppsala grubblat över kluriga frågor till forskarna. Av 532 bidrag har tolv valts ut och kommer att besvaras av sex forskare inom matematik, teknik, biologi, kemi och data/IT. För Lars-Åke Nordén vid institutionen för informationsteknologi är det premiär.

- Jag jobbar lite vid sidan av med hur man ska få in IT och programmering i grundskolan så jag har ett intresse av kunskapsspridning till den här åldersgruppen. Jag tror att det är viktigt att eleverna får kontakt med teknik, naturvetenskap och duktiga forskare före högstadiet för att inte tappa intresset för ämnena.

Den som kommer till universitetsaulan på fredag får höra Lars Åke Nordén svara på frågorna Hur påverkas man av datorspel, kan man bli beroende? och Hur kan ett USB-minne rymma så mycket? För varje fråga har forskarna två minuter på sig att leverera ett uttömmande svar. Till frågornas natur hör att svaren inte ska kunna googlas fram blixtsnabbt.

-Ett annat mål är att visa de runt 450 besökande eleverna att forskare är vanliga människor, mammor och pappor. Det hoppas vi ska inspirera och väcka tanken att ”jag kan också bli forskare”, säger Sami Vihriälä, projektledare vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet på Uppsala universitet.

-Det här är också en förberedelse inför den vetenskapsfestival vi anordnar i Uppsala i mars nästa år. På SciFest kommer vi att ha ett liknande arrangemang, SciCafé, där man får träffa och ställa frågor till forskare över en fika.

Allmänheten och media är välkomna till Levande Frågelådan, och det är fri entré.
Konferencierer är Ann Fernholm, utsedd till årets vetenskapsjournalist 2010, och Johnny Häger från institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Tid: Fredagen den 17 oktober, kl. 10.00-11.10
Plats: Universitetsaulan, Biskopsgatan 3, Uppsala

Mer om Levande Frågelådan