Ris och ros till regeringens budgetproposition

2014-10-23

Bra med flera studieplatser och förstärkning till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Men mycket bekymmersamt med färre stipendier för tredjelandsstudenter, indragna medel för Medelhavsinstituteten och 25 miljoner mindre för att utveckla verksamheten på Campus Gotland. Uppsala universitet ger regeringens budgetproposition både ris och ros.

Det finns både positiva och negativa saker för Uppsala universitet i budgetpropositionen som presenterades idag. Det är bra att ersättningen till klinisk forskning ökar med totalt 35 miljoner 2015. Universitetet ser också positivt på att regeringen föreslår fler utbildningsplatser och en förstärkning till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskolärarutbildningar.

-   Vi hoppas på god utdelning när platserna fördelas i regleringsbrevet i december för att möta det stora söktrycket vi har från studenter som vil läsa hos oss, säger rektor Eva Åkesson.

Däremot kom två negativa överraskningar för universitetet. De extra medel, 25 miljoner för 2015, som Uppsala universitet utlovats för att genomföra samgåendet med Campus Gotland föreslås dras tillbaka, vilket innebär att utvecklingssatsningar riskerar att tappa tempo. Uppsala universitet har bland annat beslutat satsa på sjuksköterskeutbildning, verksamhetsförlagd läkarutbildning och förskollärarutbildning samt på att utveckla Östersjösamverkan.

-   Detta ändrar spelplanen mitt i processen och mitt i läsåret.  Man bryter en överenskommelse utan dialog, vilket går stick i stäv med regeringsförklaringen där man betonar långsiktighet i planeringsförutsättningarna. Vi förväntar oss en konstruktiv dialog med regeringen i den här frågan, säger rektor Eva Åkesson.

De studenter som läser vid Campus Gotland idag påverkas inte av beskedet.

Det statliga stödet till de svenska till medelhavsinstituten i Grekland, Turkiet och Italien halveras från 2016 och upphör 2017. Detta påverkar flera ämnen inom humaniora negativt, bland annat verksamheten vid institutionen för arkeologi och antikens historia.

-   Dessa institut har stor betydelse för många ämnen inom humaniora. Uppsala universitet har en lång tradition av samarbete med flera intressanta projekt knutna till instituten. Vi behöver göra en konsekvensanalys av detta, säger Eva Åkesson.

Sedan tidigare har det varit känt att antalet stipendier ur biståndsanslaget, som fördeltats via Svenska Insitutet, minskar väsentligt. Detta påverkar Uppsala universitets möjligheter att ta emot tredjelandsstudenter mycket negativt.