Martin H:son Holmdahl-pristagare utsedda

2014-11-26

Martin H:son Holmdahl-stipendiet är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. I år delas priset ut till två medarbetare som var för sig gjort viktiga insatser för flyktingars och barns rättigheter: Abdulbaghi Ahmad och Rebecca Thorburn Stern.

Docent Abdulbaghi Ahmad, institutionen för neurovetenskap, har arbetat med barns och särskilt flyktingbarns mentala hälsa bland annat i Sverige, Irak, Turkiet och Gaza. Hans forskning handlar bland annat om hur psykisk sjuklighet utvecklas hos barn som upplevt, bevittnat eller konfronterats med våld och kränkningar.

Docent Rebecca Thorburn Stern, juridiska institutionen, har påvisat de rättigheter som tillkommer barn, flyktingar och migranter inom EU. Hennes publikationer har i huvudsak behandlat asyl- och migrationsrätt och hon är av regeringen utsedd till ledamot av Migrationsverkets etiska råd

Båda stipendiaterna har uppdrag för organisationer och myndigheter för humanitet och mänskliga rättigheter. De har gjort insatser långt utöver vad som kan förväntas inom ramen för deras tjänster.

Martin H:son Holmdahl-stipendiet tilldelas en anställd inom universitetet, en grupp av sådana anställda, en student, eller en grupp av studenter, som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. Mottagaren av stipendiet skall ha studerat och/eller arbetat för att främja mänskliga fri- och rättigheter eller aktivt bekämpat brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, varhelst i världen dessa brott inträffat.

Stipendiet inrättades 2003 till förutvarande rektor Martin H:son Holmdahls 80-årsdag. Nomineringar kommer in från universitetets fakulteter och institutioner. En särskild stipendienämnd, utsedd av rektor, fattar beslutet. Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning, är dess nuvarande ordförande. Stipendiet delas ut av rektor Eva Åkesson vid universitetets vinterpromotion som äger rum den 30 januari 2015.