Intresset växer för geoturism

2015-04-08

Sebastian Willman vill lyfta fram fakta om geologiskt intressanta områden. Här står han framför en bild av Grand Canyon i USA.

Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, växer intresset bland landets kommuner, organisationer och andra lokala initiativ för att bedriva geoturism och geoparker. Bland dem som kommit längst är Siljansringen i Dalarna.

– Geoturism ska per definition vara hållbart. Man ska försöka lyfta fram det naturliga, och man ska skydda områden från att exploateras, säger forskaren och paleobiologen Sebastian Willman vid institutionen för geovetenskaper.

Runt om i Sverige syns spår av vår variationsrika geologiska historia med både is- och tropiska tider: dramatiska landformer, meteoritnedslag, hav, vulkaner och bergskedjor. Till vissa hittar besökare, andra förblir outforskade. Men antalet lokala intressenter som vill utveckla turistsatsningar kring geologiska besöksmål ökar, enligt SGU.

Förutom att bidra till större geologiska kunskaper ser man möjligheten att främja den lokala besöksnäringen och stärka samhällets identitet.

– I många andra länder har man i högre utsträckning etablerat så kallade geoparker, geografiskt avgränsade områden, säger Sebastian Willman. Där lyfter man fram inte bara det geologiska arvet utan även platsens kultur och traditioner: hur man odlar och har odlat, vilka byggnadsmaterial och metoder man använt, vilka yrken framförallt kvinnor haft. Genom försäljning av bland annat lokalt hantverk, guidade turer, mat och logi utvecklas samhället också ekonomiskt.

Direktiven för geoparker etablerades i början av 2000-talet av UNESCO med fokus på bevarande, hållbar utveckling och samhällsengagemang. År 2013 startade SGU ett nätverk för att uppmuntra framväxten av geoparker i Sverige.

– De som kommit längst i processen är Siljansringen i Dalarna och Meteorum-projektet om meteoritnedslaget för 377 miljoner år sen. I närheten finns många andra spännande geologiska utflyktsmål som raviner, forsar och vattenfall. Men där hittar man också unika bergarter och naturvärden i form av lavar, mossor, växter och djurarter. Sådant får man ju också ta del av när man ägnar sig åt geoturism.

Sebastian Willman och geovetenskapliga institutionen har deltagit i ett EU-finansierat projekt, Fostering Geoturism on Central Baltic Islands. Tillsammans med kollegor i Estland tog de fram sex böcker och videofilmer om geologiskt intressanta platser runt Östersjön.

– För att kunna öka intresset för geoturism måste vi som är geologer och kunniga inom området lyfta fram fakta och visa ”det här finns hos er”. För när man blir medveten om miljön förstår man lättare varför den är viktig och värd att bevara.

---

FAKTA: Geoturism 

Geoparkerna är organiserade i olika nätverk: dels globalt i Global Geoparks Network, GGN, dels regionalt i bland annat European Geoparks Network, EGN. Där ingår ännu ingen svensk geopark.