Nyheter och press

Världens ögon riktas mot Paris

2015-04-08

Doreen Stabinsky gästprofessor i klimatledarskap.

Tecknen på en klimatförändring finns överallt runtomkring oss om vi bryr oss tillräckligt för att se efter. Och vi borde bry oss. Inte minst eftersom klimatförändringen och effekterna av den, såsom stigande havsnivå, allvarligt kommer att påverka var vi kan odla mat, vem som kan odla mat, och vem som får äta.

I det lågt liggande Bangladesh kommer till exempel miljoner att tvingas ifrån den mark som de nu odlar på grund av stigande havsnivå och inblandning av saltvatten i grundvattnet.

Sedan 1992, när världens länder enades om FN:s klimatkonvention, har det funnits ett multilateralt forum för gemensamma överväganden av hur vi ska hantera klimatförändringen och dess effekter. Parterna i klimatkonventionen har årliga möten där diplomater diskuterar vilka steg som bör tas, av vem, och framför allt vem som ska stå för kostnaden.

Ytterligare ett sådant möte hålls i år – i Paris, i december. Världens ögon kommer att riktas mot det mötet, eftersom världens regeringar förväntas skriva under ett helt nytt avtal om klimatåtgärder.

Tyvärr, om jag ska vara ärlig, förväntar jag mig inte mycket av detta möte, men jag ser gärna att jag får fel på den punkten. Hittills har de rikaste länderna i världen inte tagit på sig en minskning av växthusgaser i nivå med deras ansvar, inte heller har de tillhandahållit tillräckligt stöd till utvecklingsländer för att hantera effekterna av klimatförändringen – effekter som är ett direkt resultat av de rikas utsläpp.

Vad krävs för att vi ska komma ut från Paris-mötet med en överenskommelse som har betydelse och bett? Det krävs att vi bryr oss. Inte bara om klimatförändringar där vi bor, utan även om förändringar i havsnivån i Bangladesh. Inte bara om våra egna konsumtionsvanor, utan även genom att hålla våra rika länders regeringar ansvariga för att finansiera energiomställningar i våra hemländer och i utvecklingsländerna.

Klimatkrisen är på riktigt. Som Pär Holmgren kallade sin senaste bok: Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt.

 

Doreen Stabinsky, gästprofessor i klimatledarskap