Tre uppsalaforskare i regeringens forskningsberedning

9 april 2015

Regeringen har utsett en ny forskningsberedning som ska vara ett forum för regeringens forskningspolitiska prioriteringar under mandatperioden. Tre uppsalaforskare är med i forskningsberedningen.

- Jag ser fram emot att ta del av den erfarenhet och kunskap som forskningsberedningen kommer bidra med i arbetet till nästa forskningsproposition, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Forskningsberedningens huvudsakliga arbete under 2015 och 2016 blir att diskutera utformningen av de förslag och prioriteringar som ska läggas i regeringens forskningsproposition hösten 2016.

Tre av forskarna i beredningen är verksamma vid Uppsala universitet:

 • Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi
 • Moa Ekbom, forskare vid Institutionen för lingvistik och filologi
 • Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Övriga deltagare i forskningsberedningen:

 • Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad och professor i didaktik vid Göteborgs universitet
 • Bertil Andersson, rektor för Nanyang Technological University och professor i biokemi vid Stockholms universitet
 • Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet
 • Björn Halleröd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet
 • Sigbritt Karlsson, rektor för Högskolan i Skövde och professor i polymerteknologi vid KTH
 • Caroline Leck, professor i meteorologi vid Stockholms universitet
 • Björn O Nilsson, VD i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och biokemist från KTH
 • Staffan Normark, professor i molekylär mikrobiologi vid Umeå universitet och Washington University, professor i klinisk bakteriologi vid Karolinska institutet
 • Ingalill Rahm Hallberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet
 • Sylvia Schwaag Serger, doktor i ekonomisk historia vid London School of Economics
 • Henrik Smith, professor i Zooekologi vid Lunds universitet
 • Christian Stråhlman, doktorand vid MAX IV-laboratoriet
 • Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet och professor i filmvetenskap
 • Sverker Sörlin, professor vid avdelningen för historiska studier på KTH

Beredningens ordförande är Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.