Nyheter och press

Konferens om genus och excellens

2015-05-06

Den 22 maj samlas kvinnor inom forskarvärlden till en konferens i syfte att uppmärksamma kvinnors väg till forskningstoppen och inspirera fler unga kvinnor att satsa på en forskarkarriär. Bland talarna finns flera internationellt ledande forskare som delar med sig av sina erfarenheter.

Konferensen, "Pathways to Excellence: Experiences of Illuminating Women in Science", arrangeras av Uppsala universitet, Uppsala SciLifeLab, Young Academy of Europe och Academia Europaea.

Syftet med konferensen är att uppmärksamma excellenta kvinnor inom forskningsvärlden, och för att diskutera situationen för kvinnor inom akademin.

- Det långsiktiga målet är att öka antalet kvinnor som vågar gå vidare med en forskningskarriär, genom att ge dem starka förebilder genom kvinnor som har lyckats, säger Lynn Kamerlin, docent vid institutionen för molekylär cellbiologi, Uppsala universitet, och huvudansvarig arrangör.

Inbjudna talare är bland andra internationellt ledande forskare som Marja Makarow, ordförande i Nordforks styrelse, vice president i Finska Akademin, och forskningsrådgivare i EU-kommissionen; Margaret Buckingham, som bland annat blivit tilldelad franska Légion d´honneur för sina forskningsinsatser samt Jean-Pierre Bourguignon, ordförande för Europeiska forskningsrådet (ERC), och många fler.

Mer information om konferensen och talare finns på: http://yacadeuro.org/workshops/womeninscience2015.htm

Konferensen rymmer fyra sessioner om olika genusrelaterade ämnen, med vardera tre talare. Moderatorer är ledande unga forskare, som Liesbet Geris (ordförande i den Belgiska Unga Akademin), Carole Chapin (Gender Equality Board of Eurodoc), Maria Tenje (Sveriges Unga Akademi) och Liesbeth Venema (Senior Editor, Nature).

Tid och plats: Fredag den 22/5, kl 09:00 i ITC Aulan, Polacksbacken, Uppsala universitet, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala.