Nyheter och press

Dags för vårens doktorspromotion

2015-05-08

De nya doktorerna får diplom och hatt eller krans vid den högtidliga promotionen.

Den 29 maj är det dags för Uppsala universitets stora examensfest - doktorspromotionen. 124 nya doktorer och 11 jubeldoktorer promoveras under högtidliga former i universitetshusets aula. Festligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott.

Under den högtidliga promotionsakten i universitetshusets aula får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt diplom. Som doktorer är de även berättigade att använda det tredje tecknet; ringen. De som blivit doktorer för femtio år sedan inbjuds till vårpromotionen som så kallade jubeldoktorer.

På kvällen blir det middag och dans i rikssalen på Uppsala slott. Nära 700 personer brukar delta i promotionsmiddagen – de nya doktorerna och jubeldoktorerna med anhöriga, inbjudna hedersgäster samt lärare och andra anställda.

Program 29 maj

(Alla klockslag är precisa)

07.00 Kanonsalut från Slottsbacken.

08.00 Stora domkyrkoklockan ringer.

11.30 Universitetets aula öppnas. För tillträde krävs biljett.(Gratisbiljetter kan hämtas vid vaktmästeriet i Universitetshusets trapphall fr o m 28 maj kl.12.00)

11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska processionen samlas på universitetshusets gallerier enligt anvisning i processionsordningen.

12.15 Promotionshögtiden i universitetets aula börjar med intågsprocession.
Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Föreläsning av fakultetens för utbildningsvetenskaper promotor, professor Eva Forsberg över ämnet Livets läroplan – curriculum vitæ.

Promotion inom samtliga nio fakulteter.

Under promotionerna utförs musik komponerad av Stefan Karpe, Lars-Erik Larsson, Jean Sibelius med flera. Efter promotionen inom teologisk, juridisk, medicinsk och farmaceutisk fakultet uttalas minnesord över de avlidna bland 1965 års promoti av farmaceutiska
fakultetens promotor, professor Eva Brittebo. Därefter vidtar promotionen inom de filosofiska fakulteterna.

Hyllning till årets jubeldoktorer framförs av Uppsala studentkårs ordförande,
jur. stud. Caisa Lycken, vg.

Anförande av filosofie jubeldoktorn docent Torgny Nevéus, upl.

Processionens uttåg. (Publiken ombeds att inte lämna aulan förrän uttågsprocessionen har passerat i sin helhet.)

Promotionsmusiken utförs av Kungl. Akademiska kapellet under ledning av director musices, professor Stefan Karpe.

Kanonsaluten, dels kl. 7.00 från Slottsbacken, dels under promotionsakten, utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri.

Läs mer om doktorspromotionen och bläddra i promotionsskriften.