Nyheter och press

Martin Björck ny ordförande i ESVS

2015-10-02

Martin Björck, professor i kärlkirurgi, har utsetts till president i European Society for Vascular Surgery. – Förhoppningsvis stimulerar min utnämning till fortsatta svenska framsteg inom fältet, säger Martin Björck.

Martin Björck, professor i kärlkirurgi vid Uppsala universitets institution för kirurgiska vetenskaper, har utsetts till president i The European Society for Vascular Surgery. Organisationen, som bildades 1987 i London, samlar idag 2 000 kärlkirurger från i första hand Europa men har medlemmar över hela världen.
– Jag ser det som ett styrkebesked för svensk kärlkirurgi att en representant för ett så litet land tilldelas ordförandeskapet i en så betydelsefull organisation. Min utnämning minskar dessutom avståndet till viktiga beslut inom fältet och stimulerar förhoppningsvis till fortsatta svenska framsteg, säger Martin Björck.

Martin Björcks ordförandeskap sträcker sig över tre år, där det exekutiva uppdraget som Acting president infaller år två med start september 2016.
– Framstegen inom endovaskulär kirurgi har bidragit till den snabba utveckling som pågår inom kärlkirurgin, och jag kommer att fortsätta driva de centrala frågorna på vår organisations agenda kring utbildning, guidelines och stärkt sjukvård, säger Martin Björck.

Till vardags fokuserar Martin Björck och hans forskarteam på frågeställningar kring de viktigaste kärlkirurgiska folksjukdomarna, med särskild uppmärksamhet gällande pulsåderbråck, dålig blodförsörjning till tarmen, åderförkalkning och blodproppar i ben. Gruppen använder såväl klassiska kliniska och epidemiologiska som grundvetenskapliga och hälsoekonomiska forskningsmetoder.
– Vi håller oss väl framme i den internationella konkurrensen. Vid The European Society for Vascular Surgerys årsmöte i september hölls fem av 45 föredrag av forskare från Uppsala, och jag upplever att vi åtnjuter stort förtroende bland våra europeiska kollegor, säger Martin Björck.


Läs mer om The European Society for Vascular Surgery
Läs mer om Martin Björcks forskning