Nyheter och press

Överraskande fynd om vikingarnas kläder

2015-10-15

Textilarkeologen Annika Larsson (t.v.) och molekylärgenetikern Marie Allen arbetar tillsammans med DNA-projektet.

Vikingarnas stormän var klädda som centralasiatiska kungar. Det är ett av de mest fascinerande resultaten av den nya genomgången av material från båtgravarna i Valsgärde utanför Uppsala.

Vid Valsgärde strax norr om Gamla Uppsala finns ett gravfält med båtgravar som varit känt i nästan hundra år. I samband med att universitetets arkeologiska samlingar från Valsgärde flyttades in till Evolutionsbiologiskt centrum, EBC, i Uppsala fick Annika Larsson en möjlighet att gå igenom dem. Hon är doktor i textilarkeologi vid Uppsala universitet och hittade då många ovanligt välbevarade rester av färgglada sidentyger med sofistikerade mönster.

– Sidentygerna i gravarna påminner om ett ryskt dräktfynd, där mönstret föreställer en persisk kung på åsnejakt, säger hon. Vikingarna i Gamla Uppsala och hövdingarna i Valsgärde begravdes i sådana persiskt inspirerade sidentyger, och även typiskt kinesiska siden. Det visar på vilka långväga kontakter de hade. De hade ett helt annat internationellt utbyte än många tänker sig.

Hittade mänskliga kvarlevor 

Hon och hennes medarbetare hittade också rester av de människor som begravts. Lämningarna kommer från 900-talet.

– Det står ofta i läroböckerna att det inte finns några mänskliga kvarlevor där. Så oj, vad förvånade vi blev när vi hittade tänder och rester av skallar och andra ben.

Små bitar från skelettresterna var tillräcklig välbevarade för att det skulle gå att extrahera DNA från dem. Annika Larsson kontaktade molekylärgenetikern Marie Allen, och sedan dess har de arbetat med projektet tillsammans.

– Det är tacksamt att hitta rester av tänder och ben. Av dessa hårda material kan man slipa av det yttersta lagret så man får bort föroreningar med DNA från senare tider, säger Marie Allen, som är professor i rättsgenetik.

– Men samtidigt är det inte alltid möjligt att få fram tillräckligt mycket DNA för att analysera från så gamla ben.

Spända på resultatet

Båda forskarna är spända på vad DNA-analyserna ska ge. Med tanke på var tygerna kommer ifrån finns den fantasieggande möjligheten att utbytet kanske inte bara bestod i vackra tyger, utan att någon av de begravda skulle kunna komma från österlandet.

– DNA-analyser kan idag användas för att ge en indikation om en individs ursprung, säger Marie Allen.

I en vikingatida båtgrav i Gamla Uppsala har man också funnit föremål som avbildar kvinnor i samma typ av dräkter som de begravda människorna bar. Det kan tyda på att de i vikingarnas föreställningsvärld hade en viktig roll att spela i livet efter detta. Marie Allen hoppas att DNA-analyserna ska kunna tala om huruvida någon av de begravda i Valsgärde möjligen var kvinna.

Handelsutbyte med sogdier

Tyget vikingarna begravdes i kom framför allt från ett område som hette Sogdiana, öster om Kaspiska havet. Inskränkte sig vikingarnas kontakter till att de reste till Sogdiana för att köpa tyg och andra handelsvaror, eller reste också sogdierna till vikingarnas trakter för att handla?

– Det tas ofta för givet att det var vi som var där. Men så enkelt var det kanske inte, säger Annika Larsson. Åkte de hit och handlade? Fanns det mellanhänder? Det känns fantastiskt att med ett sådant här tvärvetenskapligt projekt ha möjlighet att hjälpa till att slå hål på myter och sätta frågan på mer vetenskaplig grund.

Vanligt med sidenkläder

En vanlig bild av vikingar är att de gick klädda i grova, hemvävda ylletyger. Det stämmer nog i stor utsträckning när det gäller vardagskläderna. Men i rikare gravar finns i princip alltid kläder med siden.

Dessa sidentygers mönster har satt tusenåriga avtryck i den svenska kulturen.

– Många av de klassiska svenska hemslöjdsmönstren har sitt ursprung i traditionellt persiska mönster, säger Annika Larsson. Jag tycker det är jättehäftigt! Det är ytterligare ett exempel på att vikingen var en del i ett internationellt sammanhang, som hämtade influenser från hela den kända världen och gjorde till en del av sin egen kultur. Sådan kunskap kan påverka hur vi tänker idag. Det där är en av mina drivkrafter, att visa att det vi gräver fram ur historien är viktigt och relevant idag.

 ---

FAKTA: Sidenets väg till Valsgärde

Olika egenskaper hos sidentygerna visar varifrån tygerna kommer. Silkestrådarna från silkesmaskarnas kokonger utvinns på olika sätt i de olika silkesproducerande områdena, och trådar vävs till tyg på olika sätt i Kina och Mellanöstern.

Platsen där vikingarna köpte tyget var med största sannolikhet ett område som då kallades Sogdiana, i Centralasien öster om Kaspiska havet. Sogdierna var ett mycket framstående handelsfolk, och hade kontakter både med Kina och Europa. I deras område möttes den kinesiska sidenkulturen och den gamla persiska. Sogdierna hade också egen sidenproduktion.

Vikingarna kom i kontakt med sogdierna genom att färdas längs floden Volga, över Kaspiska havet och vidare öster om dess södra strand.

Kim Bergström