I turistens fotspår

2015-10-15

Domkyrkan lockar men det är få som går in.

Ny forskning visar att turister går till och runt olika museer och kulturarv. Däremot går de sällan in.

I ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet sommaren 2014 undersöktes vad drygt hundra svenska turister planerade att göra under sitt besök i Uppsala och vad de faktiskt i slutändan gjorde. Turistnäringen vet förhållandevis mycket om internationella turister men väldigt lite om svenska turisters behov och önskemål. Att öka kunskapen om svenska turister är intressant eftersom de är mångfalt fler än internationella besökare.

Följs via appen

Turisterna fick svara på en enkät om sina planer och sedan ladda ner en app till mobiltelefonen. Via appen har sedan forskarna kunnat följa hur turisterna i praktiken har rört sig.

 – Intressant är att de flesta går runt olika byggnader och kulturarv men de går inte in. Det gäller Carolina Rediviva, Museum Gustavianum, Uppsala domkyrka och Uppsala slott, säger Sabine Gebert Persson, lektor i marknadsföring vid företagsekonomiska institutionen.

 Men det finns också ett historie- och kulturintresse. En del av turisterna skrev att de besökte Uppsala för att få se mer av historien.

 – Men det är inte så besöksvänligt på de här olika platserna och det saknas ofta information som på olika sätt förmedlar ett sammanhang och kan väcka intresset. Turisten måste ofta ha egen kunskap för att veta vad som finns att se och varför olika platser är intressanta, säger Sabine Gebert Persson.

Dra nytta av resultaten

Forskningsprojektet sommaren 2014 var en metodutveckling. Nu går arbetet vidare med att konkretisera forskningen för att på olika sätt kunna dra nytta av metoden och resultaten.

– Nästa steg i blir att skapa underlag över vad turister kan vara intresserade av och hur man kan göra platser mer intressanta, säger Karin Ågren, forskare vid ekonomisk-historiska institutionen.

– Vi vill hitta olika metoder för att förmedla kunskap och väcka intresse via bland annat smarta telefoner, säger Sabine Gebert Persson.

 Forskargruppen bakom projektet har därför startat ett samarbete med olika besöksmål och forskare i Uppsala, Italien, England, Belgien och Polen. Tillsammans har de ansökt om forskningsmedel från EU där en del av projektet är att utveckla olika metoder och prova dem på olika typer av användare. Metoderna ska sedan kunna användas av till exempel turistnäringen eller i utbildningssyfte.