Gamla ting – en resurs för forskare

2015-10-15

I samlingarna finns till exempel stenåldersyxor (bilden) egyptiska föremål från Nubien och keramik från grekiska Asine.

Förra året flyttade universitetets samlingar in i nyrenoverade lokaler där de blev mer tillgängliga för forskare och lärare. – Samlingarna ska vara en infrastruktur för både forskning och utbildning, säger Marika Hedin, chef för museum Gustavianum.

Bottenplanet och källaren i Evolutionsmuseets hus på Villavägen har fyllts med föremål ur universitetets samlingar. På plats fanns redan de paleontologiska samlingarna och den stor växt- och djursamlingen.

Nu har allt utom konst- och myntsamlingarna har samlats på samma ställe. Här finns till exempel arkeologiska fynd och vetenskapliga instrument. Även de anatomiska samlingarna, med skelettdelar från olika delar av världen, finns här bakom låsta dörrar.

– Vissa delar av samlingarna är kontroversiella och etiskt utmanande och vi håller oss till internationella riktlinjer för hur de får tillgängliggöras. Det är känsliga avvägningar och bra att vi utifrån vår museibakgrund hanterar dem, säger Marika Hedin.

Museets nya uppdrag 

Flytten till EBC är en del av Museum Gustavianums nya uppdrag, att universitetets samlingar ska fungera som en infrastruktur för både forskning och utbildning. I lokalerna finns arbetsbord och seminarierum för den som vill studera materialet. Det är öppet och bemannat på kontorstid året runt.

Marika Hedin välkomnar besök från forskare, även om det kan bli diskussioner om vad som får göras med historiska material i vetenskapens namn.

– Den första principen är ju att bevara, samtidigt som en del analyser delvis förstör materialet. Därför behöver vi ett tydligt regelverk.

Just nu bedrivs till exempel forskning på den arkeologiska samlingen från Valsgärde med unika fynd från vikingatiden. (Se artikel på nästa sida.)

– Vi har ett helt magnifikt kulturarv och jag hoppas att det kommer att användas mycket mer framöver och med nya infallsvinklar, säger Marika Hedin.