Välkommen till 2015 års installationsföreläsningar och professorsinstallation

3 november 2015

Den högtidliga professorsinstallationen är en uppsalatradition sedan 1625. Den 13 november är det dags igen. Då installeras de nya professorerna i universitetsaulan.

Den 13 november installeras alla nya uppsalaprofessorer vid en högtidlig ceremoni i universitetsaulan. De presenterar sin forskning i korta föreläsningar den 10-13 november. Välkommen att lyssna på de nya professorerna! Lär dig mer om forskning inom allt från moral, miljörätt, malaria och smärtbehandling till forskning om magneter, läkemedelsdosering, marknader, makroekonomi, modern nationalism, utbildningslandskap, epigram och mycket mera…

Program

(med reservation för eventuella ändringar)

Varje föreläsning är 15 minuter. Till föreläsningarna behövs inga biljetter. Till installationsakten i aulan den 13 november delas biljetter ut i universitetshusets foajé från och med klockan 12 torsdag 12/11 till och med strax innan installationen börjar.

Tisdagen den 10 november

Lärosal IX i Universitetshuset

 • 09:15 Inledning av Juridiska fakultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg
 • 09:20 Minna Gräns: The Winner Takes It All. Om regeltolkning i knepiga fall.
 • 09:40 Torbjörn Ingvarsson: Ogiltighet och moralens eviga återkomst.
 • 10:00 Charlotta Zetterberg: Miljörätt, GM-grödor och miljögifter.
 • 10:20 PAUS
 • 10:40 Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens dekanus, professor Kerstin Rydbeck
 • 10:45 Isto Huvila: Informationsarbete är ditt och din grannes arbete – men hur gör man?
 • 11:05 Don Kulick: Utsatthet som resurs.
 • 11:25 Pauliina Remes: Konversation, dialog och sanning: platoniska frågor.
 • 11:45 Henrik Ågren: Ett ”att” och ett ”och”: Den avgörande skillnaden mellan två småord i Prosaiska krönikan.
 • 13:35 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu Janson
 • 13:40 Sören Lehmann: Hur epigenetiken lär oss att förstå och bota leukemi.
 • 14:00 Niklas Marklund: Efter en hård smäll mot huvudet – vad händer med den skadade hjärnan?
 • 14:20 Andreas Mårtensson: Är det möjligt att utrota malaria i Afrika? – erfarenheter från Zanzibar.
 • 14:40 PAUS
 • 15:00 Fredrik Palm: Vad har syrgas att göra med njursjukdom?
 • 15:20 Gunnar Pejler: Mastceller – goda eller onda?
 • 15:40 Pernilla Åsenlöf: Ont! Det gör ont!! Men det går!!!  Om paradigmskiften i fysioterapeutisk smärtbehandling.

Onsdagen den 11 november

Lärosal IX i Universitetshuset

 • 09:15 Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Johan Tysk och prodekanus Marika Edoff.
 • 09:20 Gabriella Andersson: Jakten på den starka magneten.
 • 09:40 Anders Jansson: Människa-datorinteraktion och gränssnittsdesign för dynamiska     beslutssituationer.
 • 10:00 PAUS
 • 10:20 Susanne Mirbt: Allt du behöver veta om en polaron och varför.
 • 10:40 Björn Victor: Programmera fritt är stort, men programmera rätt är större.
 • 13:15 Inledning av Farmaceutiska fakultetens dekanus, professor Göran Alderborn
 • 13:20 Göran Frenning: Från partiklar och pulver till tabletter – en mångbottnad historia om läkemedel.
 • 13:40 Lena Friberg: Framtidens läkemedelsdosering – att förutse önskade och oönskade effekter.
 • 14:00 Ulf Göransson: Farmakognosi – läkemedelsforskning med inspiration från naturen.
 • 14:20 Anna Orlova: How to Improve an Image? Radionuclide Based Diagnostics.
 • 14:40 PAUS
 • 15:00 Inledning av Utbildningsvetenskapliga fakultetens prodekanus, docent Jonas Almqvist
 • 15:05 Mikael Börjesson: Sociala kartor över utbildningslandskapet.
 • 15:25 Elisabet Nihlfors: Skolledare i mötet mellan nationell utbildningspolitik och lokala genomförandestrukturer.
 • 15:45 Claes Nilholm: Drömmen om inkludering.

Torsdagen den 12 november

Lärosal IX i Universitetshuset

 • 09:15 Inledning av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Lars Magnusson.
 • 09:20 Hannah Bradby: What Use is a Sociology of Health and Medicine?
 • 09:40 Mikael Carlsson: Att utvärdera makroekonomiska modeller med mikroekonomisk data.
 • 10:00 Anna Jarstad: Är det verkligen fred vi vill ha?
 • 10:20 PAUS
 • 10:45 Oskar Nordström Skans: Att anställa när arbetartagarens förmågor är svåra att observera.
 • 11:05 Cecilia Pahlberg: Nya marknader – nya relationer!
 • 11:25 James Sallis: The Dark Side of Trust and the Light Side of Working Alliances in Business Relationships.
 • 11:45 Fredrik Tell: Kunskapsintegration och innovation för konkurrenskraft.
 • 13:15 Inledning av Språkvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Coco Norén och prodekanus Anna Lindström
 • 13:20 Rogier Blokland: Now or Never: Working with Endangered Languages.
 • 13:40 Michael Dunn: What Evolutionary Science can tell us about Language
 • 14:00 Christer Henriksén: Antiken i korthet. Epigram som samhällsspegel eller fiktion?
 • 14:20 Heinz Werner Wessler: Indiens enhet i mångfald: Traditionell mångkultur mot modern nationalism?
 • 14:40 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu Janson
 • 14:45 Stefan James: Grattis, det är bara en hjärtinfarkt.


Fredag 13 november kl 15.00 i universitetsaulan

Professorsinstallation
Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredagen den 13 november kl 15.00 i
universitetsaulan. Installator är Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Platserna i aulan ska ha intagits senast klockan 15.00.

Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:

 • Kristine Höglund: Demokrati i våldets skugga.
 • Johan Sundström: Prevention, precision och population.
 • Maria Selmer: Från atomer till antibiotikaresistens.

I anslutning till installationsakten delas också två utmärkelser ut: Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet och Pedagogiska priset för 2015.

Vid installationen spelar Kungl. Akademiska kapellet under ledning av director musices, professor Stefan Karpe.

Läs mer om professorsinstallationen