Nyheter och press

Farmaciutbildningar får beröm

2007-03-23

Uppsala universitets farmaciutbildningar får beröm i Högskoleverkets senaste utvärdering. Man anser att lärarna har hög farmaceutisk kompetens och att utbildningarna bedrivs i en rik forskningsmiljö.

Högskoleverket har utvärderat apotekar- och receptarieutbildningarna i landet. HSV:s bedömargrupp berömmer utbildningarna i Uppsala:

”Apotekarprogrammet är föredömligt starkt fokuserat mot farmaci, och lärarna har heltäckande, hög farmaceutisk kompetens för att undervisa och forska.”

Utvärderingen visar också att studenterna är mycket nöjda med utbildningen. Den farmaceutiska studentkåren verkar aktiv och studenterna tycks även ha stort inflytande på utvecklingen av utbildningen. Alla kurser utvärderas via ett nätbaserat system.

Uppsala universitet var ensamt i landet om att ha apotekar- och receptarieutbildning fram till hösten 2000. Sedan dess har antalet studenter på apotekarutbildningen ökat med 50 procent och utbildningen finns även vid Göteborgs universitet. Antalet studenter till receptarieutbildningen har tredubblats och finns idag i Uppsala, Göteborg, Karlstad, Umeå, Luleå och Kalmar.

 

Läs mer på Högskoleverkets hemsida