Nyheter och press

Forskare sätter fokus på sovrummet

2015-12-04

Leder sömnbrist till Alzheimers sjukdom? Och kan vi reparera skadan med en rejäl tupplur? Hälsotrenden har nått sovrummet och sömnforskare Jonathan Cedernaes gör sitt bästa för att besvara våra frågor.

Välkomponerad kost och motion tycks utgöra hörnstenar i den hälsotrend som just nu dominerar våra breddgrader. Lika självklart rapporterar vi våra prestationer via sociala medier, men att uppdatera tar tid. Ofta sköter vi delgivningen långt efter läggdags – 29 procent av svenskarna tar med sig mobiltelefonen i sovrummet – och därmed får vilan, det tredje benet i en sund livsstil, stå tillbaka. Idag uppger var tredje tonåring i Uppsala län att de lider av regelbundna sömnproblem, men kanske är trenden på väg att vända?
– Sömnen har länge betraktats som något man kan tumma på, men i takt med att forskningen kartlägger vilka risker det är förknippat med ökar även medvetenheten. Jag och mina kollegor får allt fler frågor från både journalister, studenter och privatpersoner, och det går åt en hel del tid och fritid att försöka besvara dem i intervjuer och chattar, säger Jonathan Cedernaes, sömnforskare vid Uppsala universitets institution för neurovetenskap.

Sommaren 2015 väckte Jonathan Cedernaes stor internationell uppmärksamhet med nyheten att redan en natts sömnbrist kan påverka hur vårt DNA ser ut. I en studie där femton män hölls vakna ett dygn observerade Jonathan molekylära förändringar på DNA-kedjan efter sömnbrist jämfört med normal sömn, förändringar som i sin tur kan antas bidra till bland annat övervikt och typ 2-diabetes. Å andra sidan har forskningen på kort tid föranlett flera väl tilltagna rubriker om hur outsövda riskerar allt från försämrad prestationsförmåga till Alzheimers sjukdom, och är den reella hotbilden verkligen fullt så dramatisk?
– Tyvärr går många nyanser förlorade i det mediala filtret och det är självklart olyckligt om något blir missvisande. Den totala risken för åkommor som kopplas till sömnbrist omfattar även faktorer som kost, träning och socialt engagemang vilka ofta går att påverka! Likväl är sömnen direkt eller indirekt kopplad till flera centrala hälsoaspekter. Sömnbrist inverkar till exempel negativt på vår motivation att motionera och vår blodsockernivå, vilket på sikt kan bidra till just övervikt och sjukdom. Att tillgodose sitt sömnbehov är helt enkelt väldigt betydelsefullt.

En populär föreställning är att vuxna bör sova minst åtta timmar per dygn. Behovet är emellertid individuellt och beräknas enklast genom att sova utan väckarklocka i två veckors tid, din genomsnittliga sömn de sista nätterna motsvarar ditt sömnbehov. Att vi idag sover en timme mindre per dygn jämfört med för tjugo år sedan talar dock för en utbredd nettoförlust, men kanske kan vi ta igen det om vi sover desto längre på helgen?
– Det är nog den fråga jag får oftast, och svar ja, åtminstone i viss mån, men det är ingen strategi jag rekommenderar på längre sikt. Exempelvis är sådan ”jojo”-sömn kopplad till ökad risk för ett flertal sjukdomar. En annan vanlig fundering är huruvida det alltid är bättre att somna före midnatt, här beror svaret på individen, men visst vinner de allra flesta på att lägga sig i tid, konstaterar Jonathan Cedernaes.

Kommer då samhällets nyväckta intresse för sömn att bestå? Jonathan Cedernaes väljer att se positivt på framtiden. Vetenskapen går framåt, anslagen tycks både gradvis ha blivit fler och större och behovet av omfattande sömnstudier allt mer påtagligt. Forskarteamet i Uppsala har under hösten beviljats omfattande finansiering för studier av hälsoeffekter av skiftarbete liksom hur olika typer av sömnbrist påverkar neurodegenerativa sjukdomar.
– För närvarande fokuserar vi vårt arbete på blodmarkörer och möjligheten att förutse vilka individuella risker var och en löper till följd av sömnbrist. Det är en tålamodsprövande process som spänner över lång tid, men vi har även spännande resultat att presentera redan i vinter. För min egen del har forskningen hjälpt mig till bättre sömnvanor, och vår ambition är att kunna upplysa fler till en hälsosammare livsstil.


Läs Jonathan Cedernaes råd om sömn på ICA.se
Läs debattartikel Can a sleep debt be repaid
Se föreläsning med Jonathan Cedernaes på UR Samtiden
Läs chatt med Jonathan Cedernaes på DN.se och SVT Fråga doktorn