Nyheter och press

Stefan Swartling Peterson får nytt uppdrag vid Unicef i New York

2016-01-20

Stefan Swartling Peterson

Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, har fått uppdrag som Chief of Health section vid Unicef i New York från mitten av februari och kommer att vara tjänstledig från Uppsala universitet i två år.

Stefan Swartling Petersons forskning handlar om hur människor i låginkomstländer söker vård och vilken vård som finns att tillgå. Forskningen syftar till att överbrygga gapet mellan den kunskap som finns och den vård ett sjukt barn faktiskt får.

Han tog läkarexamen vid Uppsala universitet 1990 och blev året därefter Master of public health vid Harvard, USA. 1993 var han med och startade den svenska grenen av Läkare utan gränser. År 2000 disputerade han i Uppsala. Han blev professor vid Karolinska institutet 2009 och professor i global hälsa vid Uppsala universitet 2012.

Stefan Swartling Peterson blev Årets alumn vid Uppsala universitet 2012. Lyssna på hans alumnföreläsning.