Nyheter och press

Assar Lindbeck-medaljen till Oskar Nordström Skans

2016-01-20

Assar Lindbeck-medaljen för 2015 går till professor Oskar Nordström Skans, Uppsala Universitet. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en forskare som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Oskar Nordström Skans är professor i nationalekonomi, föreståndare för Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) och anknuten till forskningsinstituten IZA och IFAU. Han är en av Sveriges främsta forskare inom empirisk mikroekonomi, och har publicerat en imponerande rad forskningsuppsatser inom en bred uppsättning ämnen; dessa spänner över penningpolitik, beteendeekonomi och statskunskap även om kärnan ligger inom det arbetsmarknadsekonomiska fältet. Sammantaget är hans forskning ett av de främsta exemplen på hur svenska register- och surveydata kan användas för att undersöka fundamentala ekonomiska processer och bedöma den empiriska relevansen hos ekonomiska teorier. Mycket av Nordström Skans senare forskning berör företagens roll på arbetsmarknaden, och studerar bland annat rekryteringsmönster, lönebildning, sökfriktioner på arbetsmarknaden, och incidensen av konsumtionsskatter.

Parallellt med en imponerande forskningsproduktion har han också, i Assar Lindbecks anda, varit mycket aktiv i den ekonomiskpolitiska diskussionen i Sverige; dels genom att publicera ett mycket stort antal populärvetenskapliga artiklar och böcker, och dels som ansvarig för Långtidsutredningen 2011, som innefattade den första breda kommissionsrapporten (i fyra volymer) om den svenska arbetsmarknaden sedan Lindbeckkommissionen på 1990-talet.

Om priset
Syftet med Assar Lindbeck-medaljen är att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige genom utdelandet av ett penningpris på 200 000 kr till en ekonom som under utdelningsåret fyller högst 45 år. Priset har delats ut vartannat år sedan 2007 och tidigare pristagare är Mariassunta Giannetti (2013), Per Strömberg (2011), David Strömberg och Jakob Svensson (2009) och Tore Ellingsen (2007).

Priskommittén för 2015 års Assar Lindbeck-medalj har utgjorts av professor Per Strömberg, Swedish House of Finance (ordförande), professor Jakob Svensson, Stockholms universitet och professor Kjell Salvanes, Norges Handelshöyskole.

Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen och dess verksamhet har möjliggjorts genom generösa bidrag från näringslivet, stiftelser och fonder. Läs mer om priset på Nationalekonomiska Föreningens hemsida www.nationalekonomi.se/node/34.