Anna Rutgersson nytt rektorsråd för hållbarhetsfrågor

4 mars 2016

Anna Rutgersson, professor i meteorologi, har utsetts till rektorsråd för hållbarhetsfrågor vid Uppsala universitet. De tidigare fyra rektorsråden blir alltså fem och ska tillsammans med universitetsledningen arbeta med utvalda fakultetsövergripande frågor.

Hållbarhet är den senaste i raden av viktiga fakultetsövergripande frågor, så viktiga att universitetsledningen nu tillsätter ett rektorsråd. I höstas beslutade konsistoriet om ett program för hållbar utveckling (2016-2018) och nyligen togs även en handlingsplan.

Först på posten som rektorsråd för hållbarhetsfrågor är Anna Rutgersson, professor i meteorologi, som tillträdde den 2 mars. Uppdraget är på 25 procent vid sidan av det ordinarie arbetet på institutionen för geovetenskaper.

Vad ska du göra som rektorsråd?

– Min uppgift blir främst att koordinera, samordna och skapa struktur för den forskning som finns på området. Jag vill också skapa nya vägar för kontakter och öka det tvärvetenskapliga samarbetet inom universitetet. Och så kommer jag naturligtvis att ha kontakt med Centrum för hållbar utveckling vid universitet, som bedriver kurser och annan verksamhet inom området. I uppdraget ingår också att representera rektor i vissa sammanhang.

Anna Rutgersson har en bakgrund från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och ser ett stort behov av bättre samverkan mellan olika områden för att få en helhetsbild av de problem som finns.

– Jag vill lyfta hållbarhetsfrågorna till ett större perspektiv och det kan handla om exempelvis energi och produktion och dess konsekvenser för miljö och samhälle, säger hon.