Studier ska sätta stopp för barnfetma

2016-04-07

Övervikt och fetma har ökat mycket bland barn de senaste 20 åren. Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi, leder en EU-satsning som ska hitta nya sätt att behandla men också förebygga barnfetma.

Så mycket som vart femte barn i Sverige har stora problem med vikten, vilket leder till följdsjukdomar som typ 2 diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar redan i unga år. EU-projektet ”Beta-JUDO” undersöker vad det är som händer hos barnen på cellnivå.
– Det handlar inte bara om hur många kalorier vi stoppar i oss. Det finns väldigt många förhållanden som avgör hur kalori-ekvationen hos en person faller ut, om det blir plus eller minus, säger Peter Bergsten.

Forskarna har bland annat studerat hur fettsyror i blodet varierar hos barn med fetma och övervikt jämfört med normalviktiga barn.

– Höga fettsyrenivåer kan vara en bidragande orsak till att vissa utvecklar fetma redan i unga år. En del av dem vi möter på Akademiska Barnsjukhuset är så unga som tre år.

En viktig del av arbetet i ”Beta-JUDO” är att finna nya vägar att behandla barnen. Genom att testa en viss läkemedelsprincip på celler i laboratoriet har forskarna identifierat ett läkemedel, som får de insulin-producerande beta-cellerna att fungera normalt igen.

– Läkemedlet testas för närvarande hos 44 barn med fetma i Uppsala och i Salzburg, parallellt med forskning på cellerna i laboratoriet, berättar Peter Bergsten.

–  I september avslutas studien och resultaten börjar analyseras. En förutsättning för detta arbete har varit nära samarbete med inte minst barnläkare Anders Forslund vid Akademiska Barnsjukhuset.

Forskarna studerar också vad som händer vid livets start, i fosterlivet. Redan där kan miljön vara mer eller mindre hälsosam för det växande fostret och med mer kunskap går det att göra tidiga insatser.

Den ökande fetman är något som engagerar beslutsfattare såväl i Sverige som på europeisk nivå och även inom WHO.

– I februari kom en rapport från WHO med en strategi för att stoppa barnfetma. Där slås fast att det är vår skyldighet som vuxna att förse barnen med en miljö som inte gör dem sjuka, säger Peter Bergsten.

Till hösten planeras ett internationellt toppmöte i Uppsala om barnfetma, Uppsala Health Summit. Peter Bergsten ser det som ett tillfälle att samla hela bredden av aktörer som kan vara med och påverka barnens hälsosituation.

– Det är ett komplext område och om Uppsala Health Summit kan komma en bit på vägen så är det utomordentligt. Det är många aktörer som behöver komma överens. Målet är att vi ska ge barnen en miljö som ger dem möjligheter att leva ett sunt liv.

---

FAKTA: Toppmöte om barnfetma

Ending Childhood Obesity (Stoppa barnfetma) är temat för Uppsala Health Summit den 11-12 oktober. Mötet organiseras av Uppsala universitet, i samverkan med en rad olika aktörer.

Uppsala Health Summit