Nyheter och press

Speldesign för bättre hälsa

2016-04-07

Den tvärvetenskapliga sommarkursen ges på Campus Gotland i Visby.

I augusti kommer studenter och yrkesaktiva till institutionen för speldesign på Campus Gotland för att under två veckor få kunskap om innovativa processer och kreativa grupper. Kunskaper som kan leda till utveckling av spel som kan bidra till bättre hälsa, till exempel genom ändrat beteende.

I år genomförs för första gången en tvärvetenskaplig sommarkurs i Visby inom ramen för EU-projektet EIT Health. Deltagarna får kunskap om innovationsprocesser och framförallt om hur innovationer inom speldesign kan förbättra framtiden inom hälso- och sjukvård. Innovationer som till exempel kan användas inom vården eller som självhjälp.
– Det gäller att tänka nytt, att förstå hur man förenar olika ämnes- eller yrkeskunskaper och tillämpar dessa på nya spelformer som bygger på användarnas behov och tävlingslusta, säger Catharina Svensson, professor i molekylär virologi och en av initiativtagarna till sommarkursen.
Förutom undervisning om själva innovationsprocessen, innehåller kursen även viktiga ämnen som gruppdynamik och konfliktlösning.